Ruslan Tekliuk / R V Tekliuk / Tekliuk R.V. / Руслан Теклюк / R Teklyuk / RV Teklyuk / Ruslan V
Ruslan Tekliuk / R V Tekliuk / Tekliuk R.V. / Руслан Теклюк / R Teklyuk / RV Teklyuk / Ruslan V
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика скринінгової оцінки ступеня ризику виникнення донозологічних зрушень у стані психічного здоров'я учнів і студентів
ІВ Сергета, ОЮ Браткова, ОЄ Александрова, РВ Теклюк
Довкілля та здоров’я, 2011
42011
Методика комплексної бальної оцінки рівня психофізіологічної і психічної адаптації учнів старших класів і студентів
ІВ Сергета, ОЄ Александрова, РВ Теклюк, НВ Стоян, ІЛ Дунець
Довкілля та здоров’я, 2013
32013
МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТ І В СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ
ІВ Сергета, НІ Осадчук, ОП Мостова, РВ Теклюк, та ін.
Збірник наукових статей ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною …, 2011
32011
Моніторинг стану здоров’я людини та його особливості в сучасних екологічних умовах [Електронний ресурс][]
ІВ Сергета, НІ Осадчук, ОП Мостова, РВ Теклюк
Збірник наукових статей ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною …, 2011
32011
Prognostic assessment process features of psycho physiological and mental adaptation of senior pupils to the conditions on the modern secondary schools based on statistical models
IV Serheta, OP Mostova, OV Tymoshchuk, RV Tekliuk, S Makarov, Lukina
Hihiiena naselenykh mists https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs …, 2014
22014
Dunets IL Method complex score of level of psychophysiological and psychological adaptation of senior pupilsand students
IL Dunets, IV Serheta, OY Aleksandrova, RV Teklyuk, OP Mostova, ...
Dovkillya ta zdorov" ya 2, 25-30, 2013
22013
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
ОЮ Браткова, ОБ Дударенко, ІВ Сергета, РВ Теклюк
Science and Education, 2010
2*2010
Прогностична оцінка особливостей перебігу процесів психофізіологічної та психічної адаптації учнів старших класів до умов перебування в сучасних загальноосвітніх навчальних …
ІВ Сергета, ОП Мостова, ОВ Тимощук, РВ Теклюк, НЮ Лукіна, ...
Гігієна населених місць, 287-292, 2014
12014
Спосіб скринінгової оцінки ступеня ризику виникнення донозологічних відхилень у стані психічного здоров'я підлітків
ІВ Сергета, ОЮ Браткова, РВ Теклюк, ОЄ Александрова
Укрпатент, 2009
12009
Health-related behaviour in adolescents who have received basic instruction in health promotion.
T Ruslan, S Ihor, S Oksana
Wiadomosci Lekarskie/Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 72 (Nr1 …, 2019
2019
HEALTH-RELATED BEHAVIOUR IN ADOLESCENTS WHO HAVE RECEIVED BASIC INSTRUCTION IN HEALTH PROMOTION
RV Tekliuk, IV Serheta
Wiadomosci Lekarskie, 12-16, 2019
2019
Problems of monitoring of the health preserving competence in modern adolescents
RV Tekliuk, IV Serheta
Environment & Health 1 (90), 17-22, 2019
2019
Проблеми моніторингу здоров’язберігаючої компетентності сучасних підлітків
Р Теклюк, І Сергета
Довкілля та здоров'я 1 (90), 17-22, 2019
2019
Идея медицинской грамотности в сфере гигиены детей и подростков
Р Теклюк, И Сергета
Сборник материалов международной научно-практической конференции “Здоровье и …, 2018
2018
Гігієнічна оцінка мотиваційного компоненту здоров’язберігаючих компетенцій сучасних школярів старших класів загальноосвітніх шкіл
РВ Теклюк, ІВ Сергета
Збірник тез конференції "Екологічні та гігієнічні проблеми сфери …, 2018
2018
Соціально-психологічні і психофізіологічні аспекти шкільної гігієни і профілактичної педіатрії: міждисциплінарний підхід і міжсекторальна взаємодія
ІВ Сергета, РВ Теклюк, СЮ Макаров, ОВ Тимощук, ОЮ Панчук, ...
Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного …, 2018
2018
Здоров'язберігаючі компетенції школярів та особливості їх змін в динаміці останніх десятиліть
РВ Теклюк, ІВ Сергета, ОЮ Браткова
2018
Практичні аспекти моніторингу здорового способу життя сучасних підлітків
РВ Теклюк, ІВ Сергета, ОА Серебреннікова
2018
Когнітивно-мотиваційні детермінанти формування здоров'язберігаючих компетенцій школярів у контексті провідних положень сучасної профілактичної медицини та соціальної педіатрії
ІВ Сергета, ОА Серебреннікова, РВ Теклюк
Актуальні проблеми педіатрії. Матеріали XIII Конгресу педіатрів України (9 …, 2018
2018
Медицинская грамотность как основа формирования здоровьесберегающей компетентности личности в сфере гигиены детей и подростков
РВ Теклюк, ИВ Сергета
Здоровье и окружающая среда, 205-207, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20