Follow
Аліна Леонідівна Воєвода / Alina Voievoda
Аліна Леонідівна Воєвода / Alina Voievoda
Доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / VSPU
Verified email at vspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеологічного підходу
СО Панова
“Теорія і методика професійної освіти”/Панова Світлана Олегівна.–Бердянськ …, 2015
542015
Зацікавити математикою (методичні матеріали для підвищення інтересу до математики): Методичний посібник
АЛ Воєвода, АЛ Воевода
Вінниця: ФОП «Легкун ВМ», 2012
142012
Збірник навчально-методичних задач з методики навчання геометрії в школі
ОІ Матяш
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД 412, 2012
122012
Математика та література: матеріали до інтегрованих уроків і заходів
АЛ Воєвода
К.: Редакції газет природничо-математичного циклу, 2013
102013
Розвиток пізнавальної активності студентів в умовах використання комп'ютерних засобів навчання
ВАЛ Матяш О.І.
Зб. наук. пр. Уманський держ. Педуніверситет ім. П. Тичини, 97-102, 2005
92005
Методична компетентність вчителя математики як педагогічна проблема
ЛФ Михайленко, АЛ Воєвода
Физико-математическое образование, 135-141, 2019
6*2019
Психолого-педагогічні передумови розвитку пізнавальної активності студентів у процесі навчання математики
АЛ Воєвода
Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових …, 2005
52005
Симетрія відносно кола або інверсія
ВАЛ Ясінський В.А.
Математика в школі, 33-37, 2008
42008
Чи допоможе математика в житті
АЛ Воєвода
Математика в рідній школі 9, 13-17, 2017
32017
Засоби активізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики в процесі вивчення фахових дисциплін
А Воєвода
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2013
32013
Трансформаційні процеси у нормативно-правових засадах розбудови системи педагогічної освіти Ізраїлю
А Воєвода, О Матяш, Л Михайленко
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2022
22022
Algorithmic thinking as the meaningful component of cognitive competencies of the future engineer
M Kovalchuk, A Voievoda, Е Prozor
Universal Journal of Educational Research. Vol. 8 (11B), pp. 6248-6255, 2021
22021
Usage of Information Communication Technologies for Training Prospective Mathematics Teachers in the Context of Dual System of Education in Ukraine
O Matiash, L Mykhailenko, A Voievoda, L Nakonechna, I Kalashnikov, ...
Universal Journal of Educational Research 8 (12), 6641-6650, 2020
22020
Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізикома-тематичних спеціальностей у процесі фахової підготовки
А Воєвода
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
22017
Аналіз закордонного досвіду підсумкової атестації з математики випускників школи
АЛ Воєвода
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2016
22016
Місце та роль некоректних задач в шкільному курсі математики
АЛ Воєвода
Sciense and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology.–2014.–II (18 …, 2014
22014
Застосування методу проектів у процесі навчання алгебри і початків аналізу
А Воєвода, С Струк
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2014
22014
Робочий зошит з лінійної алгебри: навчальний посібник для студентів 1-го курсу
АЛ Воєвода
Вінниця, 2007
22007
Прийоми підвищення пізнавальної активності студентів у процесі вивчення лінійної алгебри
АЛ Воєвода
Вісник Черкаського університету ім. Б. Хмельницького. Педагогічні науки …, 2007
22007
Методична система розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів математики в умовах модернізації системи вищої освіти
АЛ Воєвода
ББК 74.04 М43 П 78, 21, 2007
22007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20