Євген Доронін
Євген Доронін
доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної (курсової) роботи" Комплексна оцінка стійкості об’єктів економіки та адміністративно територіальних одиниць у …
ВО Михайлюк, ВІ Ізотов, ОА Мармазинський
62010
Ергономічні основи конструювання підвіски військових бронешоломів
ЮВ Квітковський, ЄВ Доронін, КЮ Василькова, ОМ Іванов
Системи озброєння і військова техніка, 94-102, 2016
22016
Ризик аварій та травмування з урахуванням людського фактора
ЄВ Доронін, ВЛ Безсонний
2020
Оцінка екологічного ризику від антропогенного впливу на поверхневі води
ВЛ Безсонний, ЮВ Буц, ЄВ Доронін
2020
Вдосконалення системи безпечності праці борошномельного виробництва
ЄВ Доронін, СВ Бондаренко
2020
Дослідження параметрів робочої зони деревопереробних виробництв
ЄВ Доронін, СВ Нестеренко
2019
Підходи до врахування професійного травматизму при плануванні діяльності підприємства
ОВ Альбощій, ЄВ Доронін, ОВ Третьяков, ВІ Д'яконов
Науковий журнал «Інженерія природокористування», 109-113, 2019
2019
Зниження впливу відходів мусороспалення на навколишнє середовище при їх утилізації
АМ Чернуха, ІБ Федюк, ЄВ Доронін
.«Сучасні напрямки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та …, 2018
2018
Ризик-орієнтований підхід визначення умов праці на робочих місцях
ОВ Третьяков, СВ Нестеренко, СВ Нестеренко, ЄВ Доронін, ...
2018
Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Теорія алгоритмів»
ІР Арсенюк, АА Яровий, ВП Майданюк
ВНТУ, 2018
2018
КОЛИВАННЯ СИСТЕМИ «МЕТАЛЕВА ПЛАСТИНА–ПРУЖНО В'ЯЗКИЙ ШАР»
ВІ Заіченко, ЄВ Доронін
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
Програма нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» підготовки бакалавра напряму 6.070203 Прикладна фізика
МІ Адаменко, ЄВ Доронін, ЮВ Квітковський
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2012
2012
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності»(для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070203” Прикладна фізика”)
МІ Адаменко, ЄВ Доронін, ЮВ Квітковський
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2012
2012
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи «Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях»
ЄВ Доронін, ЮВ Квітковський
Х.: ХНУ, 2012
2012
Методичні вказівки і завдання до проведення практичних занять з курсу «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»(для студентів напряму підготовки 6.040106" Екологія …
ВЕ Абракітов
2010
Захисні властивості літійвмісного поверхневого шару силікатного скла
РД Ситник, ВА Дороніна, ЄВ Доронін
Видавництво СумДУ, 2010
2010
ВЛАСТИВОСТІ БЕТОНУ НА ОСНОВІ ХРОМВМІЩУЮЧОГО В’ЯЖУЧОГО В УМОВАХ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ
ЄВ Доронін, ОЮ Никитченко, СЛ Дмитрієв, ВА Дороніна
Коммунальное хозяйство городов, 370-376, 2009
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності і основи охорони праці”(для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 …
ВЕ Абракітов, ЄВ Доронін
2009
Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»(для студентів напряму підготовки 6.060103-" Екологія і охорона …
ВЕ Абракітов, ЄВ Доронін
ХНАГХ, 2009
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці»(для студентів 3-го курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 …
ЄВ Доронін, ОЮ Нікітченко
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20