Підписатись
Tatiana Tsvyk
Tatiana Tsvyk
PhD, assistant (department of Soil Science, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University)
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Географо-генетичні особливості накопичення рухомих сполук та формування буферної здатності по відношенню до фосфору в ґрунтах Карпатської гірсько-лісової провінції
Т Цвик, І Смага, З Хпіцька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету, 25-29, 2007
22007
Особливості формування ґрунтів з диференційованим профілем в Карпатській гірсько-лісовій провінції
Т Цвик
Науковий вісник Чернівецького університету 4 (1), 109-112, 2012
1*2012
ЗЕМЛЕРОБСТВО. Бур’яни і сівозміни
ІС Смага, ВР Черлінка, ВВ Романюк, ТІ Цвик
Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022
2022
Dynamics of soil phosphate regime indicators under anthropogenic influence and ways of its optimization.
T Tsvyk
Recent Trends in Science: Proceedings of the 1st International Scientific …, 2022
2022
Вплив способу використання грунту на його структурно-агрегатний стан
ЦТ І
Всеукраїнська науково-практична конференція «Родючість ґрунтів україни:стан …, 2021
2021
Anthropogenic and genetic conditions for phosphate mobility in individual structural fractions of Podzolized chernozem
T Tsvyk
Soils Under Stress, P. 79-85, 2021
2021
Composition of Mobile Phosphate Fractions in Soils of the Pre-Carpathians Influenced by Drainage, lime and Phosphate Fertilizer//Springer Nature//Soil Science Working for a Living
T Tsvyk
Springer Nature, 2017
2017
Популярні методи аналізу грунтів
СМ Польчина, ТІ Цвик
Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017
2017
"Оцінка вмісту рухомого фосфору в поверхневих горизонтах темно-сірого лісового ґрунту різного способу використання"
Т Цвик, О Білоус
Матеріли доповідей Всеукраїнської конференції 1 (2017), 151-154, 2017
2017
Composition of Mobile Phosphate Fractions in Soils of the Pre-Carpathians Influenced by Drainage, lime and Phosphate Fertilizer
T Tsvyk
Springer Nature, 181-188, 2017
2017
Оцінка фосфатного стану урбогенних едафотопів
Т Цвик
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток національної …, 2015
2015
Стан насиченості рухомими фосфатами ґрунтів різного генезису Чернівецької області
Цвик
Агрохімія та ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник, С. 168 …, 2014
2014
Зміна параметрів фосфатного стану структурних фракцій чорнозему опідзоленого під впливом різного використання
Т Цвик
Збірник наукових праць Інституту охорони грунтів України, 94-96, 2014
2014
Територіальна специфіка буроземоутворення в умовах Карпатської гірсько-лісової провінції
І Смага, Т Цвик
Науковий вісник Чернівецького університету 2, 135-138, 2013
2013
Властивості ґрунтів буроземного типу сформованих на різних геоморфологічних елементах рельєфу в Карпатській гірсько-лісовій провінції
Т Цвик
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і …, 2012
2012
Прояв потенційної буферної і відновної здатності стосовно фосфору в буроземних ґрунтах під впливом способу землевикористання та хемогенного навантаження
ТІ Цвик, ІС Смага
Вісник ХНАУ, 27-32, 2011
2011
Прояв потенційної буферної і відновної здатності стосовно фосфору в буроземних ґрунтах під впливом способу землевикористання та хемогенного навантаження
Т Цвик, І Смага
Вісник ХНАУ, С. 27-32., 2011
2011
ОЦІНКА ВМІСТУ ТА РОЗПОДІЛУ РУХОМОГО ФОСФОРУ У ҐРУНТАХ РАЙОНІВ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ (VIII–X СТ. Н.Е.) ПАМ’ЯТОК
ЮМ Дмитрук, СВ Пивоваров, ТІ Цвик
Грунтознавство 11 (1-2), 24-34, 2011
2011
Прояв потенційної буферної і відновної здатності стосовно фосфору в буроземних ґрунтах під впливом способу землевикористання та хемогенного навантаження
ТІ Цвик, ІС Смага
Вісник ХНАУ, 27-32, 2011
2011
Вплив способів землевикористання та умов трансформації рослинного опаду на кислотно-основну рівновагу бурувато-підзолистих оглеєних грунтів
ІІ Смага, ТІ Цвик
Науковий вісник Чернівецького університету 2 (4), 79-83, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20