Tatiana Tsvyk
Tatiana Tsvyk
PhD, assistant (department of Soil Science, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University)
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасний стан земельних ресурсів чернівецької області
М Денисюк, Ф Дутка, Т Цвик
Науковий Вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових …, 2005
2*2005
Особливості формування ґрунтів з диференційованим профілем в Карпатській гірсько-лісовій провінції
Т Цвик
Науковий вісник Чернівецького університету 4 (1), 109-112, 2012
1*2012
Популярні методи аналізу грунтів
СМ Польчина, ТІ Цвик
Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017
2017
"Оцінка вмісту рухомого фосфору в поверхневих горизонтах темно-сірого лісового ґрунту різного способу використання"
Т Цвик, О Білоус
Матеріли доповідей Всеукраїнської конференції 1 (2017), 151-154, 2017
2017
Composition of Mobile Phosphate Fractions in Soils of the Pre-Carpathians Influenced by Drainage, lime and Phosphate Fertilizer
T Tsvyk
Springer Nature, 181-188, 2017
2017
Оцінка фосфатного стану урбогенних едафотопів
Т Цвик
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток національної …, 2015
2015
Стан насиченості рухомими фосфатами ґрунтів різного генезису Чернівецької області
Цвик
Агрохімія та ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник, С. 168 …, 2014
2014
Зміна параметрів фосфатного стану структурних фракцій чорнозему опідзоленого під впливом різного використання
Т Цвик
Збірник наукових праць Інституту охорони грунтів України, 94-96, 2014
2014
Територіальна специфіка буроземоутворення в умовах Карпатської гірсько-лісової провінції
І Смага, Т Цвик
Науковий вісник Чернівецького університету 2, 135-138, 2013
2013
Властивості ґрунтів буроземного типу сформованих на різних геоморфологічних елементах рельєфу в Карпатській гірсько-лісовій провінції
Т Цвик
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і …, 2012
2012
Прояв потенційної буферної і відновної здатності стосовно фосфору в буроземних ґрунтах під впливом способу землевикористання та хемогенного навантаження
ТІ Цвик, ІС Смага
Вісник ХНАУ, 27-32, 2011
2011
Прояв потенційної буферної і відновної здатності стосовно фосфору в буроземних ґрунтах під впливом способу землевикористання та хемогенного навантаження
Т Цвик, І Смага
Вісник ХНАУ, С. 27-32., 2011
2011
ОЦІНКА ВМІСТУ ТА РОЗПОДІЛУ РУХОМОГО ФОСФОРУ У ҐРУНТАХ РАЙОНІВ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ (VIII–X СТ. Н.Е.) ПАМ’ЯТОК
ЮМ Дмитрук, СВ Пивоваров, ТІ Цвик
Грунтознавство 11 (1-2), 24-34, 2011
2011
Прояв потенційної буферної і відновної здатності стосовно фосфору в буроземних ґрунтах під впливом способу землевикористання та хемогенного навантаження
ТІ Цвик, ІС Смага
Вісник ХНАУ, 27-32, 2011
2011
Вплив способів землевикористання та умов трансформації рослинного опаду на кислотно-основну рівновагу бурувато-підзолистих оглеєних грунтів
ІІ Смага, ТІ Цвик
Науковий вісник Чернівецького університету 2 (4), 79-83, 2010
2010
Зміна фосфатного режиму ґрунтів буроземного типу під впливом осушувальної та хімічної меліорацій
Т Цвик
Агрохімія та ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник, 122-125, 2009
2009
Діагностика спрямованості ґрунтоутворюючого процесу в Передкарпатті за елементами фосфатного режиму
Т Цвик
Наук. вісник Чернівецького університету, 123-127, 2008
2008
Методика польового досліду
СМ Польчина, ТІ Цвик
Рута, ЧНУ, 2008
2008
Формування показників фосфатного стану ґрунтів буроземного типу під впливом хіммеліорантів
Цвик
Вісник аграрної науки, №1, 80-82, 2008
2008
Географо-генетичні особливості накопичення рухомих сполук та формування буферної здатності по відношенню до фосфору в ґрунтах Карпатської гірсько-лісової провінції
Т Цвик, І Смага, З Хпіцька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету, 25-29, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20