Малихін Олександр Володимирович
Малихін Олександр Володимирович
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу НУБіП
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект: монографія/Олександр Володимирович Малихін
ОВ Малихін
Кривий Ріг: Видавничий дім 307, 8, 2009
1792009
Теоретико-методологічні засади організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ОВ Малихін
ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00. 09 «Теорія навчання»/ОВ Малихін …, 2009
472009
Методика викладання у вищій школі
ГІМ О.В. Малихін, І.Г.Павленко, О.О. Лаврентьєва
КНТ, 2014
45*2014
Формування загальнокультурної компетентності студентів філологічних спеціальностей
МО Володимирович, ГІ Сергіївна
Київ : Видавництво ТОВ «НВП«Інтерсервіс», 2015
262015
Мотиваційно-цільовий компонент самостійної навчальної діяльності студентів вищого педагогічного навчального закладу
О Малихін
Рідна школа 8, 28-30, 2005
202005
Формування рефлексивної компетентності студентів в освітньому процесі вищої педагогічної школи
ОВ Малихін, ОІ Герасимова
182015
Зміст і сутність самостійної навчальної діяльності студентів: історія і сучасність
О Малихін
Українська мова і література в школах України, 24-28, 2014
172014
Методичні рекомендації для формування у майбутніх учителів потреби в професійній самоосвіті
ОВ Малихін
Кривий ріг: КДПУ, 2000
172000
Формування у майбутніх учителів потреби в професійній самоосвіті
ОВ Малихін
Автореф... канд. пед. наук 13 (04), 2000
152000
Методологічні основи визначення дидактичних умов у дослідженнях з теорії навчання (у вищій школі)
ОВ Малихін
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2013
132013
Психологічні основи організації самостійної навчальної діяльності студентів в умовах вищого педагогічного закладу освіти
ОВ Малихін
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наукових праць. Вип 31 …, 2006
122006
Теоретичні основи реалізації компетентнісного підходу в організації самостійної освітньої діяльності: монографія
ОВ Малихін, ІС Гриценко
Київ: НУБіП України, 2016
92016
Аспектний аналіз категорій пізнавальна самостійність і пізнавальна активність у контексті організації самостійної навчальної діяльності студентів
О Малихін
Рідна школа, 25-29, 2011
92011
Сутність феномену стратегії навчання у фаховій підготовці студентів філологічних спеціальностей
ОВ Малихін, АО Галла
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
82016
Формування індивідуальних стратегій навчання засобами комп’ютерних технологій як педагогічна проблема
ОВ Малихін
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
82016
Компетентнісний підхід у навчанні іноземної мови студентів філологічних спеціальностей
ОВ Малихін
Молодий вчений, 462-465, 2016
72016
Індивідуалізація професійно орієнтованого навчання та самонавчання іноземних мов у вищій педагогічній школі
ОВ Малихін
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
72011
Інформаційно-навчальне середовище як засіб ефективної організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ОВ Малихін
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
72010
Самореалізація майбутнього вчителя через систему організації самостійної навчальної діяльності як засіб реалізації його акмеологічності
ОВ Малихін
Акмеологія в Україні: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф 17, 2014
62014
Методологічні аспекти формування соціальної компетентності майбутніх педагогів
О Малихін, Т Василюк
Молодь і ринок, 6-10, 2016
52016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20