Дар'я Піддубна
Дар'я Піддубна
Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України
Verified email at dli.donetsk.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави
ДВ Піддубна
ступеня кандидата юридичних наук: спец. 12.00. 07 „Адміністративне право, 2008
62008
Полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження–невід’ємні складові органічного виробництва
Д Піддубна
Підприємництво, господарство і право, 85-91, 2016
52016
Правовий захист органічної продукції від генетично модифікованих організмів в Україні
Д Піддубна
52015
Джерела порушення екологічної безпеки XXI століття: правова характеристика
ДС Піддубна
Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць/Керівник авт. кол. СВ …, 0
4
Доктринальна закріпленість генетично модифікованих організмів як виокремленого інституту екологічного та земельного права
ДС Піддубна
Наукове періодичне видання «Карпатський правничий часопис».–2013.–Вип 1 (01 …, 2013
32013
Правове регулювання суспільних відносин при застосуванні ГМ-рослин у сільському господарстві України
ДС Піддубна
Видавничий дім" Гельветика", 2012
32012
Ґенеза формування органічного виробництва в Україні—практичний та правовий аспекти
ДС Піддубна
Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Юридичні науки, 44-49, 2017
22017
Eкономічні та соціальні факти в процесі втілення органічного виробництва
ДС Піддубна
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 208-213, 2016
22016
Юридичний зміст повноважень суб’єктів щодо захисту органічної продукції–елемента екологічної безпеки України
ДС Піддубна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 140-143, 2013
22013
Засади захисту органічної продукції під час землеробства
ДС Піддубна
Публічне право, 310-315, 2013
22013
Екологічна проблема сучасної цивілізації, як філософська категорія
ДС Піддубна
Людина і закон: публічно-правовий вимір. Матеріали Міжнародної науково …, 0
2
Охорона земель та їх раціональне використання під час вирощування ГМ-рослин на землях сільськогосподарського призначення
ДС Піддубна
Національне та міжнародне право в сучасному вимірі: матеріали міжнародної …, 0
2
Поняття органічної продукції та процес її сертифікації в Україні
ПОО Піддубна Д.С.
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2015
12015
Поняття органічної продукції та процес її сертифікації в Україні
ПОО Піддубна Д.С.
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2015
12015
Правове закріплення якості добрив на шляху втілення органічного виробництва як екологічної складової
ДС Піддубна
Видавничий дім" Гельветика", 2013
12013
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА ЯКІСНУ І БЕЗПЕЧНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ ВІД ГЕНЕТИЧНОМОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР
ДС Піддубна
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
12013
Правовий аналіз функцій суб’єктів, що забезпечують виконання Закону України Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні …
ДС Піддубна
Право і суспільство, 175-178, 2013
12013
Правовий захист рослин під час органічного виробництва
ДС Піддубна
Бюлетень Міністерства юстиції України, 114-119, 2013
12013
Правове регулювання об’єктів глобального значення–генетично модифікованих організмів на національному рівні
ДС Піддубна
Глобализация правового пространства: международный, наднациональный …, 2012
12012
Правові основи захисту органічної продукції–елемент сталої концепції екологічної безпеки
Д Піддубна
Актуальні проблеми державного управління, 142-145, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20