Анна Реут
Анна Реут
Институт демографии и социальных исследований имени Н.В. Птухи НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір:[колективна монографія]/НАН України; Інститут демографії та соціальних досліджень; Програма розвитку ООН в Україні/ЕМ Лібанова …
Лібанова, Черенько
НАНУ, ІДСД, Програма розвитку ООН в Україні, 2008
223*2008
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків (колективна науково-аналітична монографія)/За ред. ЕМ Лібанової
Г Черенько, Ткаченко
Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
175*2010
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій (колективна науково-аналітична монографія)/За ред. ЕМ Лібанової
Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2006
170*2006
Рівень життя населення України
Ш Черенько
Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України; ТОВ …, 2006
143*2006
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
Е Лібанова
Е. Лібанова.− К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені МВ …, 2012
116*2012
Інститут географії
НАН України
К.: Наук. думка, 2005
98*2005
Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції (колективна монографія)/відпов. за випуск ЛМ Черенько, ОВ Макарова, за ред. ЕМ Лібанової.–У 2 …
ЛМ Черенько
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України 202012 …, 2012
86*2012
Населення України: імперативи демографічного старіння
П Лібанова
НАНУ, ІДСД, Фонд ООН в галузі народонаселення, 2014
70*2014
Про становище молоді в Україні. щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України/[ТВ Безулік, АІ Білий, ЄІ Бородін та ін.]
П Черенько, Позняк
Міністерство України у справах сімї, молоді та спорту, Державний існтиту …, 2006
56*2006
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави
Ч Геєць, Лібанова
НАН України, НБУВ, 2009
44*2009
Соціальна безпека: теорія та українська практика
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОФ Новікова, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
432006
Аналіз бідності та соціальних наслідків економічної кризи в Україні
Е Лібанова
Програма розвитку ООН в Україні, 5, 2010
162010
СОЦІАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ. ББК 65.9 (4Укр) 272 С 69
М Лібанова, Черенько
Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. В.М. Птухи, НАН України, 2012
152012
Сім'я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку: монографія
ЕМ Лібанова
НАН України, Укр. центр соц. реформ, Фонд народонаселення ООН, 2009
142009
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі
ПСІ Лібанова Е.М., Горбулін В.П.
Національна академія наук України, 2015
82015
Соціальне залучення в Україні: європейський вибір та інституції соціального сектору
К.:.–2010.–84 с, 53-58, 2010
8*2010
Система державної соціальної допомоги в Україні: сучасні виклики та вплив на бідність
АГ Реут
Демографія та соціальна економіка, 44, 2015
72015
Система соціальних послуг для вразливих верств населення: новітні тенденції та інновації
АГ Реут
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008
72008
Демографічні чинники бідності
ЛМ Черенько
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2005
72005
Державна доповідь про становище сімей в Україні (за підсумками 2006 року)/Керівники авт. колективу: Л. Смола, Є. Луценко
С багатодітних сімей в Україні
Харків: Фоліо, 2007
62007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20