Бєлялов Талят Енверович (Bielialov Taliat)
Бєлялов Талят Енверович (Bielialov Taliat)
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз форм і методів управління дебіторською заборгованістю у складі оперативних фінансових активів корпорації
ТЕ Белялов
Актуальні проблеми економіки, 51, 2005
442005
Фінансова стійкість підприємства та шляхи її зміцнення
ТЕ Белялов, АВ Олійник
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 22-26, 2016
252016
Аналiз форм i методiв управлiння дебiторською заборгованiстю у складi оперативних фiнансових активiв корпорацiї
ТЕ Белялов
Актуальнi проблеми економiки, 30, 2005
102005
Механізм управління фінансовою діяльністю підприємств корпоративного типу: Дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01 “Економіка, організація і управління …
ТЕ Белялов
К., 2012.–215 с, 2006
72006
Обобщенная модель деформирования железобетонных элементов и конструкций
ВН Ромашко
International scientific journal, 84-86, 2016
62016
Характеристика суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення: функціонування і проблеми діяльності
ТЕ Бєлялов, ДІ Коваленко
Актуальні проблеми економіки, 57-62, 2013
62013
Підвищення довіри споживачів як основа стабільного розвитку ринку фінансових послуг
ТЕ Белялов
Актуальні проблеми економіки, 129, 2012
62012
Інформаційні технології у забезпеченні розвитку фінансової діяльності підприємств корпоративного типу
ТЕ Белялов
Актуальні проблеми економіки, 52, 2005
52005
Фінансово-економічна безпека підприємства та напрями її підвищення
ТЕ Бєлялов, ТЭ Белялов, ІВ Корінь, ИВ Коринь
42017
Особливості формування стратегії створення конкурентних переваг підприємства
ЗЯ Шацька, ОВ Короб
Інтернаука, 2015
42015
Форми і методи управління фінансовими вкладеннями корпоративних підприємств
ТЕ Белялов
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2005
42005
Інформаційне забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємств легкої промисловості
ТЕ Белялов
Актуальні проблеми економіки 1 (115), 219-226, 2011
32011
Досвід захисту прав споживачів фінансових послуг республіки Польща
ТЕ Белялов, АМ Єрмошенко
Актуальні проблеми економіки, 109, 2010
32010
Методи та принципи стратегічного управління в страхових компаніях
ТЕ Белялов, АМ Єрмошенко
Актуальні проблеми економіки, 111, 2010
32010
Необхідність та роль фінансового планування в сучасних умовах управління підприємством
ТЕ Бєлялов
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 98-101, 2014
22014
Напрямки вдосконалення бюджетного процесу на регіональному рівні
ТЕ Белялов
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції, 29-32, 2013
22013
Перспективи фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності у галузях промисловості споживчого сектору економіки
СВ Захарін, ДІ Коваленко, ТЕ Белялов
Проблеми науки, 2012
22012
Сучасні проблеми економічного розвитку України
ОВ Ольшанська, АО Мельник, НП Борецька, МП Денисенко, ...
ТОВ" ДКС центр", 2018
12018
Сучасний стан розвитку лізингу в Україні
АО Золковер, ТЕ Бєлялов
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
12017
Перспективи залучення іноземних інвестицій до АПК України в умовах фінансової кризи
ТЕ Бєлялов, АО Андрушко
Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та …, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20