Bogdan Shevchuk
Bogdan Shevchuk
assistant, Zhytomyr Ivan Franko State University
No verified email
TitleCited byYear
Повне зібрання законів Російської імперії як джерело дослідження історії Волинської казенної палати у дореформений період Повне зібрання законів Російської імперії як джерело …
Б Шевчук
Літописець. Збірник наукових праць., 27-32, 2015
22015
Структура і повноваження казенної палати у дореформений період: історіографія питання
Б Шевчук
Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до …, 2014
2014
Правові аспекти стягнення акцизного збору зі спиртних напоїв на Правобережній Україні в середині ХІХ ст.
Б Шевчук
Літописець: Збірник тез за матеріалами Міжвузівської регіональної науково …, 2014
2014
Законодательное регулирование и практика применения налоговых, контрольных, ревизских и хозяйственных полномочий Волынской казенной палаты в отношении евреев в 1796-1860-х гг.
Б Шевчук
Сумський історико-архівний журнал., 38-47, 2014
2014
Законодавче врегулювання військової повинності громадян і однодворців західних губерній у Російській імперії в дореформений період
Б Шевчук
Регіональна міжвузівська науково-практична конференція «Гадяцька угода 1658 …, 2013
2013
Законодавче врегулювання роботи контрольного відділення Волинської казенної палати і механізми реалізації його повноважень у першій половині ХІХ ст.
Б Шевчук
Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми …, 2011
2011
Повноваження чиновників та кадровий склад Волинської казенної палати у кінці XVIII ст. – 1860-х рр.
Б Шевчук
Сумський історико-архівний журнал., 2011
2011
Реформування системи адміністрування податків: діяльність податних інспекторів (кінець XIX – початок XX століть)
Б Шевчук
Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія»., 196-201, 2011
2011
Діяльність Волинської казенної палати в процесі конфіскації маєтків учасників польського повстання 1830-1831 рр.
Б Шевчук
Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції (м …, 2010
2010
Особливості рекрутської повинності євреїв у ХІХ ст. (історично-правовий аспект)
Б Шевчук
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та …, 2010
2010
Волинська казенна палата – виконавець конфіскації маєтностей учасників польського повстання 1830-1831 рр.
Б Шевчук
Сумський історико-архівний журнал, 211-215, 2010
2010
Здійснення фінансового контролю Волинською казенною палатою в кінці XVIII – 1860-х рр. ХІХ ст.
Б Шевчук
Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. 4, 132-140, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12