Подписаться
Олександр Курман
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
ОВ Курман
Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12. 00. 09, 2002
422002
Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
ОВ Курман
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за …, 2002
422002
Відомості, що становлять комерційну таємницю, як предмет злочинного посягання
ОВ Курман
Право і суспільство, 177, 2015
62015
Криміналістична характеристика несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв …
ОВ Курман
Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». Вип 4, 127-130, 0
5
Проблемні питання призначення ревізій у кримінальному судочинстві в умовах сучасних реалій законодавства
ОВ Курман
Порівняльно-аналітичне право, 201-203, 2016
42016
Про криміналістичну характеристику злочинів, пов’язаних із посяганням на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю
ОВ Курман
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 44-51, 2012
42012
Тактичні операції при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами
ОВ Курман
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2003
42003
Способы совершения мошенничества с финансовыми ресурсами
АВ Курман
Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб., 181-186, 2001
42001
Типізація способів учинення злочинних посягань на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю
ОВ Курман
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 62-68, 2010
32010
Тактичні та організаційні особливості початку досудового розслідування несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп …
ОВ Курман
Право і суспільство, 303-308, 2019
22019
Відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом як предмет злочинного посягання
ОВ Курман
Право і суспільство, 174-178, 2016
22016
Специфіка залучення спеціалістів при розслідуванні нецільового використання фінансових ресурсів
ОВ Курман
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 72-77, 2009
22009
Проблемні питання правового регулювання та тактики проведення обшуку комп’ютерних засобів
ОВ Курман
Юридичний бюлетень, 0, 2021
12021
Критерії розмежування шкідливих технічних засобів та технічних засобів негласного отримання інформації
О Курман
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 42 (2), 79-84, 2020
12020
ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНТАКТУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО TACTICAL FEATURES OF ESTABLISHING PSYCHOLOGICAL CONTACT FOR …
КВ Шахрай, ОВ Курман
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 2019
12019
Способи учинення шахрайств у сфері надання туристичних послуг
ТО Калюга
Прикарпатський юридичний вісник 2 (1 (22)), 117-121, 2018
12018
Способи несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку
ОВ Курман
Право і суспільство, 245-249, 2017
12017
Тактичні операції при розслідуванні злочинних посягань на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю
ОВ Курман
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 2014
12014
СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ НА ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ АБО БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ INVESTIGATORY SITUATIONS OF INVESTIGATION OF CRIMINAL TRESPASS …
ОВ Курман
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 2013
12013
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ЛІКАРСЬКУ ТАЄМНИЦЮ, ЯК ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ
ОВ Курман
Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20