Котинський А.В.
Котинський А.В.
доцент, Національний університет харчових технологій
Verified email at nuft.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Влияние солей йода и кобальта на содержание биологически активных веществ и йода в биомассе спирулины
АВ Котинский, ЛО Чернухина, ГВ Донченко, ОМ Паливода, ...
42004
Вплив світла і температури на продуктивність спіруліни
АВ Котинський, АІ Салюк, ЛО Чернухіна, ОФ Нікулін
32001
The effect of glycine on the growth of the miscroalgae spirulina platensis
A Kotynskyy, A Salyuk
22013
Режими метанової ферментації курячого посліду
АІ Салюк, АВ Котинський, СО Жадан, ЄБ Шаповалов
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 31-36, 2017
12017
Особливості впливу гліцину на ріст мікроводорості Spirulina platensis (Gom.) Geitl
АВ Котинський, АІ Салюк, ГС Батіщева
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 38-45, 2014
12014
Дослідження впливу харчування на розвиток хвороб системи кровообігу
МВ Зарицька, ОІ Семенова, НО Бублієнко, ТЛ Ткаченко, ...
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 26-30, 2012
12012
Процеси акумуляції та міграції міді в темно-сірому опідзоленому ґрунті
ОВ Тогачинська, ОІ Семенова, АВ Котинський, ОВ Ничик, ІЙ Кравченко
2019
Дослідження стабільності метаногенезу курячого посліду у твердофазових умовах
ЄБ Шаповалов, АІ Салюк, AВ Котинський
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 57-64, 2018
2018
The influence of exogenous glycine on growth and cyanobacteria Spirulina рlatensis (Gom.) Geitl photosynthetic processes
ZSA Kotinskyi A. V., Salyuk A. I.
Biotechnologia Acta 11 (6), 39-46, 2018
2018
Науково-теоретичні основи отримання якісної й безпечної продукції рослинництва
ОВ Тогачинська, ОІ Семенова, АВ Котинський
2018
Регулювання концентрації амонійного азоту при метановій ферментації курячого посліду в умовах рециркуляції рідкої фази
ЄБ Шаповалов, СО Жадан, АІ Салюк, АВ Котинський
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 65-72, 2018
2018
Вплив фенольних сполук на фотосинтетичний аппарат мікроводоростей
АВ Котинський, ГС Батіщева, ОВ Поліщук
2014
Вплив фенольних сполук на фотосинтетичний аппарат мікроводоростей
ГС Батіщева, ОВ Поліщук, АВ Котинський
2014
Вплив фенольних сполук на мікроводорость Chlorella vulgaris
ГС Батіщева, АВ Котинський, ОВ Поліщук
2014
Вплив гліцину на фотосинтетичну активність мікроводорості Spirulina platensis (Gom.) Geitl
АВ Котинський, АІ Салюк, АА Яковенко
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 71-77, 2013
2013
НО Бублієнко
ТЛ Ткаченко, АВ Котинський
У журналі опубліковано статті за результатами фундаментальних теоретичних …, 2012
2012
Використання водоростей для виробництва біодизеля
КІ Долженко, АВ Котинський, АІ Салюк
2010
Сорбція важких металів спіруліною
АВ Котинський, АІ Салюк, Н Бартуш
2010
Вплив освітлення на пігментний склад та продуктивність спіруліни
АВ Котинський, АІ Салюк, КО Паливода
2009
Водорості–перспективне джерело одержання біопалива
АА Пустовойт, АВ Котинський, АІ Салюк
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20