Оксана Козенко | Oksana Kozenko
Оксана Козенко | Oksana Kozenko
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Методичні вказівки з курсу «Загальна ветеринарна профілактика», розділ добробут тварин
МВ Демчук, ОВ Козенко, ІВ Двилюк, ОВ Стаєнний
СЗ Гжицького.–2008.–85 с, 2008
102008
До методики вивчення впливу комплексу чинників середовища на функціональний стан організму або й стада тварин
МВ Демчук, ОВ Козенко, БІ Козій, ПВ Книшук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
62010
Сукупний вплив несприятливих чинників навколишнього середовища на показники екстер'єру корів
ОВ Козенко
Наук. вісник ЛДАВМ ім. СЗ Гжицького 4 (2 ч І), 191-195, 2002
52002
Збірник методичних вказівок з курсу «Загальна ветеринарна профілактика», розділ «Етологія тварин»
ОВ Козенко
СЗ Гжицького.–2008.–88 с, 0
5
Передумови створення системи належної гігієнічної практики в господарствах-виробниках молока коров’ячого сирого
ОВ Козенко, ЖГ Свергун
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
42011
Добробут тварин у програмі навчання студентів та спеціалістів ветеринарної медицини, біотехнологів
ОВ Козенко, ІВ Двилюк, ГВ Сус, НВ Магрело
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
32015
Питання екології у тваринництві та вплив їх на здоров’я і продуктивність тварин
ОВ Козенко, УМ Дідик, ВВ Вороняк
НАУК ИК, 2007
32007
ВПЛИВ РАДІОНУКЛІДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕРИТРОЦИТАРНУ СИСТЕМУ КРОВІ КОРІВ У ПЕРІОД ЗИМОВОГО СТІЙЛОВОГО УТРИМАННЯ.
ГВ Сус, ОВ Козенко
ЛЬВІВС НОГО МЕДИ ОГІЙ імені СЗ ҐЖИЦЬКОГО, 2008
22008
Реалізація санітарно-гігієнічних вимог на основі принципів НАССР
МВ Демчук, ОВ Козенко, ІВ Двилюк
НАУК НИК, 41, 2007
22007
Влияние препаратов Globigen® Pig Doser и Globigen® Джамп Старт на показатели содержания общего белка и белковых фракций крови поросят в период отьема
НЮ Кремпа, ОВ Козенко, НВ Черный
Животноводство и ветеринарная медицина, 2019
2019
Динаміка вмісту білків та білкових фракцій у крові свиноматок у період відтворювального циклу
КОВ Кремпа Н.Ю.
Аграрний вісник причорномор"я, 40-45, 2018
2018
Вплив технологіі утримання на морфологічні біохімічні та імунологічні показники крові поросят в період відлучення
КО В., Кремпа Н.Ю.
Ветеринарія технологіі тваринництва та природоккористування, 87-92, 2018
2018
Гігієнічна оцінка рівня годівлі свиноматок при різних фізіологічних станах
НЮ Кремпа, ОВ Козенко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Hygienic assessment of the level of sows feeding under different physiological states
OKN Krempa
Scentific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 18 (4), 72, 2016
2016
Вплив сезонних, екологічних і технологічних факторів утримання на швидкість осідання еритроцитів корів
ГВ Сус, НВ Магрело, ІМ Лук’яник, МВ Жигалюк
Ветеринарна біотехнологія, 278-283, 2016
2016
Эритроцитарная система крови гусей в период спаривания и яйцекладки
ОВ Козенко, НВ Магрело, ГВ Сус
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Гигиеническая оценка уровня кормления свиноматок при разных физиологических состояниях
ОВ Козенко, НЮ Кремпа
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Серая украинская порода крупного рогатого скота
ЗЕ Щербатый, ОВ Козенко, ВЕ Боднарук, ЛИ Музыка, АИ Жмур, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Динамика роста живой массы нетелей разных пород и его прогнозирование в отдельные возрастные периоды онтогенеза
ПИ Руснак, ЗЕ Щербатый, ЮГ Кропивка, ОВ Козенко, ПП Руснак
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Воспроизводительная способность телок и коров-первотелок украинской чёрно-пёстрой молочной породы разного происхождения
ЗЕ Щербатый, ОВ Козенко, ПВ Боднар, ВЕ Боднарук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20