Підписатись
Оксана Козенко | Oksana Kozenko
Оксана Козенко | Oksana Kozenko
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні вказівки з курсу «Загальна ветеринарна профілактика», розділ добробут тварин
МВ Демчук, ОВ Козенко, ІВ Двилюк, ОВ Стаєнний
СЗ Гжицького.–2008.–85 с, 2008
102008
До методики вивчення впливу комплексу чинників середовища на функціональний стан організму або й стада тварин
МВ Демчук, ОВ Козенко, БІ Козій, ПВ Книшук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
72010
Dynamics of changes in protein metabolism rates in cows depending on the season of the year and the location of the farm
UM Vus, OV Kozenko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
62019
Стан дотримання гігієнічних, етологічних, добробутних норм і ветеринарно-санітарних вимог в практиці проведення науково-виробничих дослідів на продуктивних тваринах
МВ Демчук, ОВ Козенко, ОМ Бучко
Вінниця, 2011
52011
Передумови створення системи належної гігієнічної практики в господарствах-виробниках молока коров’ячого сирого
ОВ Козенко, ЖГ Свергун
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
52011
Питання екології у тваринництві та вплив їх на здоров’я і продуктивність тварин
ОВ Козенко, УМ Дідик, ВВ Вороняк
НАУК ИК, 2007
52007
Сукупний вплив несприятливих чинників навколишнього середовища на показники екстер'єру корів
ОВ Козенко
Наук. вісник ЛДАВМ ім. СЗ Гжицького 4 (2 ч І), 191-195, 2002
52002
Збірник методичних вказівок з курсу «Загальна ветеринарна профілактика», розділ «Етологія тварин»
ОВ Козенко
СЗ Гжицького.–2008.–88 с, 0
5
Стаєнний ОВ Методичнi вказiвки з курсу “Загальна ветеринарна профiлактика”, роздiл “Добробут тварин”
МВ Демчук, ОВ Козенко, IВ Двилюк, ОГ Богачик
42008
Показники, які характеризують еритроцитарну систему крові та методи їх визначення
ОВ Козенко, РЙ Кравцiв, ЕС Гаврилець, ГВ Сус
Сільський господар, 7-10, 2007
42007
Методи оцінки якості води та охорона джерел водопостачання
ВВ Вороняк, МВ Демчук, ОВ Козенко
Навчальнометодичний посібник.-Львів: Львівська національна академія …, 2006
42006
Фізіологічний статус великої рогатої худоби за умов впливу абіотичних чинників середовища
ОВ Козенко
Автореф. дис. докт. с.-г. наук: 03.00. 13 16 (06), 0
4
Hygienic assessment of sows feeding level at different physiological state
NU Krempa, OV Kozenko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2018
32018
Добробут тварин у програмі навчання студентів та спеціалістів ветеринарної медицини, біотехнологів
ОВ Козенко, ІВ Двилюк, ГВ Сус, НВ Магрело
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
32015
Peredumovystvorennya systemynalezhnoyi gigiyenichnoyi praktykyv gospodarstvax-vyrobnykax moloka korov'yachogo syrogo [Prerequisites for creating a system of good hygienic …
OV Kozenko, ZG Svergun
Naukovyj visnyk Lvivskogo nacionalnogo universytetu veterynarnoyi medycynyta …, 2011
32011
Методичнi вказiвки з курсу «Загальна ветеринарна профiлактика», роздiл добробут тварин
МВ Демчук, ОВ Козенко, IВ Двилюк
32008
Реалізація санітарно-гігієнічних вимог на основі принципів НАССР
МВ Демчук, ОВ Козенко, ІВ Двилюк
НАУК НИК, 41, 2007
32007
Деякі показники крові корів під впливом введення тривітаміну і згодовуванні полісолей мікроелементів в умовах тривалої недогодівлі
ОВ Козенко, ІП Ульянюк
Науковий вісник ЛДАВМ ім. СЗ Гжицького, Львів 4 (4), 28-31, 1999
31999
Вплив технології утримання на морфологічні, біохімічні та імунологічні показники крові поросят в період відлучення
НЮ Кремпа, ОВ Козенко
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 87-92, 2018
22018
REPRODUCTIVE ABILITY OF HEIFERS AND COWS FIRSTBORN OF UKRAINIAN BLACK SPOTTED DAIRY BREED WITH DIFFERENT ORIGIN
ZY Shсherbatyj, OV Kozenko, PV Bodnar, VY Bodnaruk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 18 (1 …, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20