Світлана Іванівна Моцак
Світлана Іванівна Моцак
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ІФ, кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільних
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Методичні основи організації позаурочної роботи з історії у профільних класах
СІ Моцак
Канд. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:–К, 2011
32011
Використання краєзнавчого матеріалу в позаурочній роботі з історії
СІ Моцак
Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного …, 2010
12010
Роль та місце позаурочної роботи з предмету в сучасній шкільній історичній освіті
СІ Моцак
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Методичні аспекти вивчення історії рідного краю в загальноосвітніх закладах України
СІ Моцак
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Методологічні засади організації позаурочної роботи з історії в системі педагогічної науки і практики
СІ Моцак
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Методологічні засади організації позаурочної роботи з історії в системі педагогічної науки і практики
МС І .
Філософія науки:традиції та інновації. Науковий журнал, С. 222-231, 2017
2017
Профільне навчання як невід’ємна складова якісної освіти
МС І.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, С. 110-115., 2017
2017
Мотивація пізнавальної діяльності старшокласників як одна з ефективних умов організації позаурочної роботи з історії
МС І.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання., С. 115-119, 2017
2017
До проблеми змісту правової культури в контексті національного буття українського суспільства
МС І.
Національна самосвідомість та правова культура в умовах європейської …, 2017
2017
Інформаційна культура як складова академічної культури майбутнього вчителя історії
МС І.
Академічна культура дослідника в освітньому просторі: збірник матеріалів …, 2017
2017
До питання національно-патріотичного виховання школярів засобами шкільного курсу історії України
МС І.
Формування патріота в вимірі революції гідності та пріоритетів «Нової школи …, 2017
2017
Моцак С.І. Віртуальна екскурсія як одна з ефективних форм навчання історії
С Моцак
Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний …, 2017
2017
Моцак С.І. Педагогічна практика майбутніх вчителів історії : навчально-методичний посібник
СІ Моцак.
Суми : ФОП Цьома С.П, 2017
2017
Роль краєзнавства у формуванні історичної компетентності учня
МС І.
Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний …, 2016
2016
Методика висвітлення основних тенденцій економічного й політичного розвитку світу від кінця ХVIII до початку ХХ століття в шкільному курсі всесвітньої історії ( 9 клас)
МС І.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, С. 78-81, 2016
2016
Суспільно-гуманітарний напрям профільного навчання історії в старшій школі: досвід, проблеми, перспективи
МС І.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, С. 71-73, 2016
2016
Туристично-краєзнавча робота учнів як важлива складова шкільної історичної освіти
МС І.
Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали ІІ …, 2016
2016
Методичні засади використання мультимедійних технологій на уроках історії стародавнього світу в 6-му класі
МС І.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, С. 101-104, 2016
2016
Формування історичної компетентності учнів старшої школи засобами позаурочної роботи
МС І.
Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2016р …, 2016
2016
Методика використання краєзнавчих матеріалів на уроках історії України :методичні рекомендації
ЄЛІ Моцак С.І.
Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20