Світлана Іванівна Моцак
Світлана Іванівна Моцак
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ІФ, кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільних
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні основи організації позаурочної роботи з історії у профільних класах
СІ Моцак
Канд. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:–К, 2011
32011
Профільне навчання як невід’ємний складник якісної освіти
СІ Моцак
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 11-14, 2017
12017
Використання краєзнавчого матеріалу в позаурочній роботі з історії
СІ Моцак
Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного …, 2010
12010
Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи: збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Суми …
ОІ Пометун, СІ Моцак, ТО Ремех, ПВ Мороз, ВЮ Кришмарел
Педагогічна думка, 2019
2019
Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики …
ОІ Пометун, ТО Ремех, ПВ Мороз, СІ Моцак, ВЮ Кришмарел, ІВ Мороз
Педагогічна думка, 2019
2019
МЕДІАОСВІТА В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
СІ Моцак, СО Авхутська
Реєстраційне свідоцтво № 8229 серія КВ від 17.12. 2003 року, 31, 2019
2019
Концептуальні засади профільного навчання історії
СІ Моцак
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Руководство практической подготовкой студентов педагогического ВУЗа (на примере студентов-историков)
СІ Моцак
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019
2019
Роль та місце позаурочної роботи з предмету в сучасній шкільній історичній освіті
СІ Моцак
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Мотивація пізнавальної діяльності старшокласників як одна з ефективних умов організації позаурочної роботи з історії
СІ Моцак
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 92-95, 2017
2017
Методичні аспекти вивчення історії рідного краю в загальноосвітніх закладах України
СІ Моцак
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Методологічні засади організації позаурочної роботи з історії в системі педагогічної науки і практики
СІ Моцак
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Методологічні засади організації позаурочної роботи з історії в системі педагогічної науки і практики
МС І .
Філософія науки:традиції та інновації. Науковий журнал, С. 222-231, 2017
2017
Профільне навчання як невід’ємна складова якісної освіти
МС І.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, С. 110-115., 2017
2017
Мотивація пізнавальної діяльності старшокласників як одна з ефективних умов організації позаурочної роботи з історії
МС І.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання., С. 115-119, 2017
2017
До проблеми змісту правової культури в контексті національного буття українського суспільства
МС І.
Національна самосвідомість та правова культура в умовах європейської …, 2017
2017
Інформаційна культура як складова академічної культури майбутнього вчителя історії
МС І.
Академічна культура дослідника в освітньому просторі: збірник матеріалів …, 2017
2017
До питання національно-патріотичного виховання школярів засобами шкільного курсу історії України
МС І.
Формування патріота в вимірі революції гідності та пріоритетів «Нової школи …, 2017
2017
Моцак С.І. Віртуальна екскурсія як одна з ефективних форм навчання історії
С Моцак
Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний …, 2017
2017
Моцак С.І. Педагогічна практика майбутніх вчителів історії : навчально-методичний посібник
СІ Моцак.
Суми : ФОП Цьома С.П, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20