Наталія Константюк ( Nataliia Konstantiuk ) Наталія Вацик (Nataliya Vatsyk)
Наталія Константюк ( Nataliia Konstantiuk ) Наталія Вацик (Nataliya Vatsyk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Необхідність вдосконалення державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів.
НІ Вацик
Галицький економічний вісник., С. 184-191, 2010
262010
Основні засади підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України в умовах формування глобальної економіки
НІ Константюк
Сталий розвиток економіки, С.26-29, 2013
162013
Significance of educational outcomes for society
T Vynnyk, N Konstantiuk
Соціально-економічні проблеми і держава, 67-73, 2015
42015
Необхідність удосконалення методики обліку у вищих навчальних закладах як важливої складової управління вузом
НІ Вацик
Галицький економічний вісник, С. 184-188, 2010
42010
Облік і контроль госпрозрахункової діяльності закладів вищої освіти. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
НІ Вацик
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (м.Київ), 2008
42008
Вплив рівня освіти на розвиток економіки та добробуту населення країни
Н Константюк
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих …, 2017
32017
У пошуках ефективної моделі фінансування університетів
Н Константюк
Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку …, 2016
32016
Місце і роль державної митної служби України в системі державних фінансів
НІ Константюк
Галицький економічний вісник, С. 94 – 102, 2012
32012
Управління фінансовими результатами діяльності підприємства з метою оптимізації структури капіталу
Н Константюк, І Дзодз
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму …, 2016
22016
Проблеми реформування фінансового забезпечення вищої освіти в Україні
Н Константюк
Світ фінансів 46 (1), С. 172–183, 2016
22016
Human capital as the major financing in the welfare state
N Konstantiuk
Megatrend revija 11 (1), 73-88, 2014
22014
The necessity of the accounting method improvement in the process of the higher educational establishment management
NI Vatsyk
Abstracts of the VII International Scientific Conference "Development of …, 2009
22009
Контроль як необхідна складова управління госпрозрахунковою діяльністю вищого навчального закладу
НІ Вацик
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та …, 2006
2*2006
Фінансово-економічне оцінювання діяльності підприємств в умовах нестабільності
І Химич, Н Константюк, Т Винник
Галицький економічний вісник. 2020 64 (3), 116-127., 2020
12020
ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЗАБУДОВНИКІВ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Т Винник, Н Константюк, Т Винник, Н Константюк
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2019
12019
PECULIARITIES OF FORMATION AND EFFECTIVE USE OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE UNDER MODERN CONDITIONS OF MANAGEMENT
N Konstantiuk, T Vynnyk
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2, 211-223, 2019
12019
Державні фінанси та розвиток вищої освіти в Україні
Н Константюк, Т Винник
Галицький економічний вісник 59 (№ 4.), С. 22–32, 2019
12019
Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства з метою пошуку резервів їхнього зростання
Н Константюк, Н Борко
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування …, 2018
12018
Конспект лекцій з дисципліни «Оцінювання результатів діяльності підприємства» для студентів освітнього рівня бакалавр для усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 …
НІ Константюк
12018
Usage of a diversified approach to universities funding model formation
N Konstantiuk
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 107, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20