Наталія Константюк ( Nataliia Konstantiuk ) Наталія Вацик (Nataliya Vatsyk)
Наталія Константюк ( Nataliia Konstantiuk ) Наталія Вацик (Nataliya Vatsyk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Необхідність вдосконалення державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів.
НІ Вацик
Галицький економічний вісник., С. 184-191, 2010
182010
Основні засади підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України в умовах формування глобальної економіки
НІ Константюк
Сталий розвиток економіки, С.26-29, 2013
122013
Significance of educational outcomes for society
T Vynnyk, N Konstantiuk
Соціально-економічні проблеми і держава, 67-73, 2015
42015
Необхідність удосконалення методики обліку у вищих навчальних закладах як важливої складової управління вузом
НІ Вацик
Галицький економічний вісник, С. 184-188, 2010
42010
Вплив рівня освіти на розвиток економіки та добробуту населення країни
Н Константюк
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих …, 2017
32017
Місце і роль державної митної служби України в системі державних фінансів
НІ Константюк
Галицький економічний вісник, С. 94 – 102, 2012
32012
Облік і контроль госпрозрахункової діяльності закладів вищої освіти. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
НІ Вацик
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (м.Київ), 2008
32008
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
Н Константюк, І Дзодз
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму …, 2016
22016
Проблеми реформування фінансового забезпечення вищої освіти в Україні
Н Константюк
Світ фінансів 46 (1), С. 172–183, 2016
22016
Human capital as the major financing in the welfare state
N Konstantiuk
Megatrend revija 11 (1), 73-88, 2014
22014
The necessity of the accounting method improvement in the process of the higher educational establishment management
NI Vatsyk
Abstracts of the VII International Scientific Conference "Development of …, 2009
22009
Higher Education as a Determinant of Sustainable Economic Development of Ukraine: Financial Aspects
N Konstantiuk
12016
У пошуках ефективної моделі фінансування університетів
Н Константюк
Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку …, 2016
12016
ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Н Константюк, І Когут
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму …, 2016
12016
Гносеологічний аналіз суспільних та приватних благ в теорії публічних фінансів
НІ Константюк
ТНТУ, АСУ, 2014
12014
Глобальні тенденції фінансового забезпечення вищої освіти
Н Константюк
Інноваційна економіка, 14-18, 2013
12013
ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЗАБУДОВНИКІВ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Т Винник, Н Константюк, Т Винник, Н Константюк
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2019
2019
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village
P Kumar, V Stadnyk, G Sokoliuk, J Holovchuk, K Osipenko, ...
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village, 2019
2019
PECULIARITIES OF FORMATION AND EFFECTIVE USE OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE UNDER MODERN CONDITIONS OF MANAGEMENT
N Konstantiuk, T Vynnyk
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2, 211-223, 2019
2019
Державні фінанси та розвиток вищої освіти в Україні
Н Константюк, Т Винник
Галицький економічний вісник 59 (№ 4.), С. 22–32, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20