Follow
Віталій Яремчук, Vitalii Iaremchuk, Vitaly Yaremchuk
Віталій Яремчук, Vitalii Iaremchuk, Vitaly Yaremchuk
Національний університет "Острозька академія", The National University of Ostroh Academy
Verified email at oa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби (History of Ukraine in the historical science of UkSSR of Post-Stalinist period)
ВП Яремчук
НаУОА, 2009
492009
Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби (History of Ukraine in the historical science of UkSSR of Post-Stalinist period)
ВП Яремчук
НаУОА, 2009
492009
Mynule Ukrainy v istorychnii nautsi URSR pisliastalinskoi doby
V Iaremchuk
202009
Минуле України в iсторичнiй науцi УРСР пiслясталiнської доби
В Яремчук
152009
Історична наука в УРСР у «добу Шелеста»
ВП Яремчук
Український історичний журнал, 149-162, 2008
112008
Основи науково-дослідної роботи студентів: навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарного профілю
В Яремчук
Видавництво Національного університету «Острозька академія»., 2012
92012
українська історіографія: суспільно-політична історія
В Яремчук
82017
Образи історії української історіографії в історичній науці України середини 1950-их–початку 1970-их років
В Яремчук
Інститут історії України НАН України, 2008
82008
призабуті постаті української історіографії ХХ століття: біоісторіографічні нариси
В Яремчук
72002
Спроба реабілітації М. Грушевського в контексті історіографічної ситуації в Україні в середині 1950-на початку 1970-Х рр./Яремчук В
В Яремчук
Наукові записки Національного університету «Острозька Академія»: Історичні …, 2006
62006
Ukrainska istoriohrafiia: suspilno-politychna istoriia
V Yaremchuk
Ostroh.[in Ukrainian], 2017
52017
Загальний образ минулого України: підходи сучасної української історіографії
ВП Яремчук
Українська історіографія на зламі ХХ-ХХІ століть: здобутки і проблеми, 74-94, 2004
52004
Історик українського права Лев Окіншевич
ВП Яремчук
Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право, 1-48, 2012
32012
The problem of ethnicity of Chernyakhiv archeological culture in the scientific heritage of Mykhailo Braichevskyi.
V Yaremchuk
Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin …, 2019
12019
Форми кооперації між владою та наукою в українській радянській історіографії
В Яремчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2012
12012
Форми кооперації між владою та наукою в українській радянській історіографії
В Яремчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2012
12012
Хто писав український радянський історичний наратив?(деякі міркування про сутність українського радянського історіописання)
В Яремчук
Історіографічні дослідження в Україні, 2012
12012
Різні образи В.-К. Острозького в інтер'єрі однієї історичної думки (І. Огієнко, М. Грушевський, Т. Кемпа)
ВП Яремчук
Наукові записки Національного університету" Острозька академія": Історичні …, 2011
12011
Українська радянська історіографія 50-х–80-х років про українське націє творення: офіційна та альтернативні концепції
В Яремчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2011
12011
Професор Володимир Васильович Трофимович: штрихи до людського і творчого портрету
В Яремчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20