Віталій Яремчук, Vitalii Iaremchuk, Vitaly Yaremchuk
Віталій Яремчук, Vitalii Iaremchuk, Vitaly Yaremchuk
Національний університет "Острозька академія", The National University of Ostroh Academy
Verified email at oa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби (History of Ukraine in the historical science of UkSSR of Post-Stalinist period)
ВП Яремчук
НаУОА, 2009
402009
Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби (History of Ukraine in the historical science of UkSSR of Post-Stalinist period)
ВП Яремчук
НаУОА, 2009
402009
Mynule Ukrainy v istorychnii nautsi URSR pisliastalinskoi doby
V Iaremchuk
172009
Минуле України в iсторичнiй науцi УРСР пiслясталiнської доби
В Яремчук
142009
Історична наука в УРСР у «добу Шелеста»
ВП Яремчук
Український історичний журнал, 149-162, 2008
112008
Основи науково-дослідної роботи студентів: навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарного профілю
В Яремчук
Видавництво Національного університету «Острозька академія»., 2012
82012
Образи історії української історіографії в історичній науці України середини 1950-их–початку 1970-их років
В Яремчук
Інститут історії України НАН України, 2008
72008
Спроба реабілітації М. Грушевського в контексті історіографічної ситуації в Україні в середині 1950-на початку 1970-Х рр./Яремчук В
В Яремчук
Наукові записки Національного університету «Острозька Академія»: Історичні …, 2006
62006
призабуті постаті української історіографії ХХ століття: біоісторіографічні нариси
В Яремчук
62002
українська історіографія: суспільно-політична історія
В Яремчук
42017
Історик українського права Лев Окіншевич
ВП Яремчук
Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право, 1-48, 2012
32012
Загальний образ минулого України: підходи сучасної української історіографії
ВП Яремчук
Українська історіографія на зламі ХХ-ХХІ століть: здобутки і проблеми, 74-94, 2004
32004
Польські політичні партії та українське питання в Галичині (кінець XIX–1914 р.)
В Яремчук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2010
22010
Форми «кооперації» між владою та наукою в українській радянській історіографії/Віталій Яремчук
В Яремчук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні …, 2012
12012
Форми «кооперації» між владою та наукою в українській радянській історіографії/Віталій Яремчук
В Яремчук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні …, 2012
12012
Хто писав український радянський історичний наратив?(деякі міркування про сутність українського радянського історіописання)
В Яремчук
Історіографічні дослідження в Україні, 2012
12012
Українська радянська історіографія 50-х–80-х років про українське націє творення: офіційна та альтернативні концепції
В Яремчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2011
12011
Професор Володимир Васильович Трофимович: штрихи до людського і творчого портрету
В Яремчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2008
12008
Офіційна доктрина української історії у середині 1930-х–середині 1950-х років: зміст і сутність партійних настанов
В Яремчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2008
12008
Трактування діяльності М. Грушевського в радянській історіографії післясталінського часу (середини 1950− початку 1970-х рр.)
В Яремчук
ІІІ Міжнар. наук. конгрес укр. істориків “Українська історична наука на …, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20