Віталій Яремчук, Vitalii Iaremchuk, Vitaly Yaremchuk
Віталій Яремчук, Vitalii Iaremchuk, Vitaly Yaremchuk
Національний університет "Острозька академія", The National University of Ostroh Academy
Підтверджена електронна адреса в oa.edu.ua
НазваПосиланняРік
Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби (History of Ukraine in the historical science of UkSSR of Post-Stalinist period)
ВП Яремчук
НаУОА, 2009
292009
Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби (History of Ukraine in the historical science of UkSSR of Post-Stalinist period)
ВП Яремчук
НаУОА, 2009
292009
Минуле України в iсторичнiй науцi УРСР пiслясталiнської доби
В Яремчук
112009
Mynule Ukrainy v istorychnii nautsi URSR pisliastalinskoi doby
V Iaremchuk
102009
Історична наука в УРСР у «добу Шелеста»
ВП Яремчук
Український історичний журнал, 149-162, 2008
92008
Образи історії української історіографії в історичній науці України середини 1950-их–початку 1970-их років
В Яремчук
Інститут історії України НАН України, 2008
52008
призабуті постаті української історіографії ХХ століття: біоісторіографічні нариси
В Яремчук
32002
ІСТОРИК УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА ЛЕВ ОКІНШЕВИЧ1
ВП Яремчук
Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право, 6, 2012
22012
Загальний образ минулого України: підходи сучасної української історіографії
ВП Яремчук
Українська історіографія на зламі ХХ-ХХІ століть: здобутки і проблеми, 74-94, 2004
22004
українська історіографія: суспільно-політична історія
В Яремчук
12017
Форми кооперації між владою та наукою в українській радянській історіографії
В Яремчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2012
12012
Форми кооперації між владою та наукою в українській радянській історіографії
В Яремчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2012
12012
Хто писав український радянський історичний наратив?(деякі міркування про сутність українського радянського історіописання)
В Яремчук
Історіографічні дослідження в Україні, 2012
12012
Основи науково-дослідної роботи студентів: навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарного профілю
В Яремчук
Видавництво Національного університету «Острозька академія»., 2012
12012
Українська радянська історіографія 50-х–80-х років про українське націє творення: офіційна та альтернативні концепції
В Яремчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2011
12011
Офіційна доктрина української історії у середині 1930-х–середині 1950-х років: зміст і сутність партійних настанов
В Яремчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2008
12008
Трактування діяльності М. Грушевського в радянській історіографії післясталінського часу (середини 1950− початку 1970-х рр.)
В Яремчук
ІІІ Міжнар. наук. конгрес укр. істориків “Українська історична наука на …, 2007
12007
Українська радянська історіографія: сучасний стан досліджень (Ukrainian Soviet historiography: current state of research)
В Яремчук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2018
2018
НОВІ НАПРЯМИ СВІТОВОЇ ІСТОРИЧНОЇ ДУМКИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ДВИГУН ІСТОРІОПИСАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
В Яремчук
Електронний історичний журнал Scriptorium nostrum, 2017
2017
"політизована історія": різні виміри одного поняття
В Яремчук
історик і влада: колективна монографія, 143 - 167, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20