Віталій Яремчук, Vitalii Iaremchuk
Віталій Яремчук, Vitalii Iaremchuk
Національний університет "Острозька академія", The National University of Ostroh Academy
Підтверджена електронна адреса в oa.edu.ua
НазваПосиланняРік
Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби (History of Ukraine in the historical science of UkSSR of Post-Stalinist period)
ВП Яремчук
НаУОА, 2009
262009
Становлення та розвиток радянської освітньої політики на західноукраїнських землях 1939-1940 рр.
ВД Яремчук
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.–Львів …, 2010
142010
Минуле України в iсторичнiй науцi УРСР пiслясталiнської доби
В Яремчук
112009
Феномен соціального сирітства як наукова проблема
ВВ Яремчук
Вісник психології і соціальної педагогіки, 187-193, 2012
102012
Правовий статус українських шкіл в Республіці Польща у 1919–1939 рр.[Електронний ресурс]
ВД Яремчук
Режим доступу до журналу: http://radnuk. info/statti/250-istoriuaprava/14, 2009
102009
Історична наука в УРСР у «добу Шелеста»
ВП Яремчук
Український історичний журнал, 149-162, 2008
102008
Національні проблеми загальноосвітньої школи України: історія і сучасність
ВД Яремчук
Усі завдання (тестові завдання) розв’язані (виконані) правильно, без помилок …, 1993
91993
Державно-правове регулювання національної освіти на Закарпатській Україні у 1919–1939 рр.
ВД Яремчук
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 53-63, 2009
62009
Духовно–гуманітарні аспекти стратегії розвитку військових формувань України. Вип. 50
СІ Здіорук, ВД Яремчук
К.: НІСД 52, 1995
61995
Державноиправові проблеми національно¿ політики у галузі освіти в Укра¿ ні у 20и30и і рр. ХХ ст.
ВД Яремчук
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія …, 2009
52009
Образи історії української історіографії в історичній науці України середини 1950-их–початку 1970-их років
В Яремчук
Інститут історії України НАН України, 2008
52008
Татари в Україні (історико-політологічний аспект)
ВД Яремчук, ВБ Безверхий
Український історичний журнал, 18-29, 1994
41994
Міський політичний режим у Львові: внутрішні і зовнішні чинники формування та еволюції
ВД Яремчук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2016
22016
ІСТОРИК УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА ЛЕВ ОКІНШЕВИЧ1
ВП Яремчук
Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право, 6, 2012
22012
Загальна українська рада (1915–1916 рр.) як вияв системних дій українських політичних сил Наддніпрянської та Наддністрянської України
В Яремчук
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2009
22009
НА ШЛЯХУ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ЗАКАРПАТТІ (реконструкція визвольних змагань закарпатських українців у ХІХ–початку ХХ ст.)
ПП Гай-Нижник, ВД Яремчук
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства 22, 300-319, 2008
22008
Загальний образ минулого України: підходи сучасної української історіографії
ВП Яремчук
Українська історіографія на зламі ХХ-ХХІ століть: здобутки і проблеми, 74-94, 2004
22004
Політичні партії як суб’єкти політичного процесу в Криму (1991–1994 рр.)
ВП Яремчук
Наукові записки НаУКМА. Політичні науки, 54-60, 2016
12016
СТУДЕНТИ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ХІХ-ПОЧАТКУ ХХ СТСТ.: ПРАВОВИЙ СТАТУС, СОЦІАЛЬНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД ТА МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ
ВД Яремчук, ФМ Проданюк
Наукові студії–ХХІ (культура, освіта–антропоцентричні парадигми і сучасний …, 2015
12015
Форми кооперації між владою та наукою в українській радянській історіографії
В Яремчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20