Петро Йосипович Єлісєєв, Peter Eliseev, ПЙ Єлісєєв, ПИ Елисеев, P Eliseyev
Петро Йосипович Єлісєєв, Peter Eliseev, ПЙ Єлісєєв, ПИ Елисеев, P Eliseyev
доцент механіки, СНУ ім. В.Даля, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Адаптация математической модели реактора синтеза метанола
Д Абдалхамид, МГ Лория, АБ Целищев, ПИ Елисеев, ИИ Захаров
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-6, 2013
72013
Система экстремального управления многополочным реактором с моделью
Д Абдалхамид, МГ Лория, АБ Целищев, ПИ Елисеев
Вісник СНУ, 186, 2012
72012
Математичне моделювання технологічних об’єктів
ОБ Целіщев
Вид–во Східноукр. нац. унів. ім. В. Даля, 2011
52011
Ідентифікація параметрів моделі з використанням точок глобальних екстремумів динамічних характеристик
МВ Ананьєв, ОБ Целіщев, МГ Лорія, ПЙ Єлісеєв
Вопросы химии и химической технологии, 188-191, 2012
42012
Теплофізичні моделі перетворень в термомагнітному полі
ЙІ Стенцель, ОБ Целіщев, ПЙ Єлісєєв
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 26-29, 2003
42003
Разработка комбинированной модели для задач оптимизации
Д Абдалхамид, МГ Лория, ПИ Елисеев, АБ Целищев
Наука и техника, 2014
32014
Оптимальне настроювання регулятора за квадратичною оптимізаційною функцією
МВ Ананьєв, ОБ Целіщев, МГ Лорія, ПЙ Єлісєєв
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2010
32010
Интерпретация нечетких подмножеств в задачах моделирования и управления
ПИ Елисеев
Изв. АН: серия техническая кибернетика, 1992
31992
Design of expert systems for complex chemical-engineering objects
VV Kafarov, IN Dorokhov, PI Eliseev, EG Verbato, SG Verdiev
Doklady Chemistry 304, 15-18, 1989
11989
ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ВУЗЛОМ ОХОЛОДЖЕННЯ І КОНДЕНСАЦІЇ ГАЗОПРОДУКТОВОЇ СУМІШІ У ВИРОБНИЦТВІСИНТЕЗУ МЕТАНОЛУ
МГ Лорія, ОВ Поркуян, ОБ Целіщев, ПЙ Єлісєєв
ВІСНИК VISNIK, 54, 2019
2019
Розробка комп'ютерної програми для організації та планування транспортного процесу при збиранні врожаю ранньої пшениці
ЄП Медведєв, ІГ Лебідь, ПЙ Єлісєєв, ДВ Зубарев
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018
2018
Дослідження впливу пероксиду водню на перетворення вуглеводнів в кавітаційному реакторі
ОБ Целіщев, МГ Лорія, СВ Бойченко, ПЙ Єлісєєв, ІВ Матвєєва
Ukrainian State University of Chemical Technology, 2018
2018
Обґрунтування доцільності застосування апарату нечіткої логіки у транспортних процесах збирання врожаю пшениці
ЄП Медведєв, ІГ Лебідь, ПЙ Єлісєєв
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 269-279, 2018
2018
Цифрова схемотехніка
МГ Лорія, ПЙ Єлісєєв, ОБ Целіщев, МГ Лория, ПИ Елисеев, ...
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016
2016
Аналіз імпульсного методу контролю стану корозійно-механічного руйнування обладнання
ПЙ Єлісєєв, ДО Ковальов, ОГ Архипов
Відбір і обробка інформації, 46-52, 2016
2016
Development and research of the method for propane-butane gas conversion into methanol
АБ Целищев, МГ Лория, ПЙ Елисеев, ВА Носач, АА Иджагбуджи, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (6 (78)), 48-52, 2015
2015
Разработка и исследование способа переработки пропан-бутанового газа в метанол
АБ Целищев, МГ Лория, ПИ Елисеев, ВА Носач, АА Иджагбуджи, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 48-52, 2015
2015
Розробка алгоритму аналізу стану корозійно-механічного руйнування об’єктів
ПИ Єлісєєв, ОГ Архипов, ОВ Любимова-Зінченко, ЛВ Карпюк, РГ Заіка
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Стародубовские …, 2015
2015
Development of algorithm of analysis of the state of corrosive and mechanical destruction of the object
PI Eliseev, AG ARHIPOV, ОV Ljubimova-Zinchenko, LV Karpjuk, ...
Construction, materials science, mechanical engineering, 142-147, 2015
2015
Algorithm of optimal solution search for the control with model system of methanol synthesis column
D Abdulhamid, MG Loriya, NA Barvina, AB Tselischev, VG Ivanov
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20