Петро Йосипович Єлісєєв, Peter Eliseev, ПЙ Єлісєєв, ПИ Елисеев, P Eliseyev
Петро Йосипович Єлісєєв, Peter Eliseev, ПЙ Єлісєєв, ПИ Елисеев, P Eliseyev
доцент механіки, СНУ ім. В.Даля, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
Verified email at snu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Система экстремального управления многополочным реактором с моделью
Д Абдалхамид, МГ Лория, АБ Целищев, ПИ Елисеев
Вісник СНУ, 186, 2012
102012
Адаптация математической модели реактора синтеза метанола
Д Абдалхамид, МГ Лория, АБ Целищев, ПИ Елисеев, ИИ Захаров
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-6, 2013
72013
Математичне моделювання технологічних об’єктів
ОБ Целіщев
Вид–во Східноукр. нац. унів. ім. В. Даля, 2011
72011
Ідентифікація параметрів моделі з використанням точок глобальних екстремумів динамічних характеристик
МВ Ананьєв, ОБ Целіщев, МГ Лорія, ПЙ Єлісеєв
Вопросы химии и химической технологии, 188-191, 2012
42012
Теплофізичні моделі перетворень в термомагнітному полі
ЙІ Стенцель, ОБ Целіщев, ПЙ Єлісєєв
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 26-29, 2003
42003
Разработка комбинированной модели для задач оптимизации
Д Абдалхамид, МГ Лория, ПИ Елисеев, АБ Целищев
Наука и техника, 2014
32014
Оптимальне настроювання регулятора за квадратичною оптимізаційною функцією
МВ Ананьєв, ОБ Целіщев, МГ Лорія, ПЙ Єлісєєв
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2010
32010
Интерпретация нечетких подмножеств в задачах моделирования и управления
ПИ Елисеев
Изв. АН: серия техническая кибернетика, 1992
31992
Ідентифікація об’єктів керування
МВ Ананьєв
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 178-178, 2010
22010
Аналіз ефективності способу налаштування регуляторів з використанням квадратичної оптимізаційної функції
МВ Ананьєв, ОБ ЦЕЛІЩЕВ, МГ ЛОРІЯ, ПЙ ЄЛІСЄЄВ
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 172-172, 2013
12013
Математическое моделирование технологических объектов
АБ Целищев, ПИ Елисеев, МГ Лория, ИИ Захаров
Луганск: Изд-во ВНУ,-2011.–421 с, 2011
12011
Design of expert systems for complex chemical-engineering objects
VV Kafarov, IN Dorokhov, PI Eliseev, EG Verbato, SG Verdiev
Doklady Chemical Technology 304, 15-18, 1989
11989
A modelling approach to the transport support for the harvesting and transportation complex under uncertain conditions
I Medvediev, P Eliseyev, I Lebid, O Sakno
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 977 (1), 012003, 2020
2020
Design logical linguistic models to calculate necessity in trucks during agricultural cargoes logistics using fuzzy logic
I Medvediev, D Muzylyov, N Shramenko, P Nosko, P Eliseyev, VO Ivanov
4S go, sro, 2020
2020
Оптимальне управління вузлом охолодження і конденсації газопродуктової суміші у виробництві синтезу метанолу
МГ Лорія, ОВ Поркуян, ОБ Целіщев, ПЙ Єлісєєв
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2019
2019
Розробка комп'ютерної програми для організації та планування транспортного процесу при збиранні врожаю ранньої пшениці
ЄП Медведєв, ІГ Лебідь, ПЙ Єлісєєв, ДВ Зубарев
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018
2018
Дослідження впливу пероксиду водню на перетворення вуглеводнів в кавітаційному реакторі
ОБ Целіщев, МГ Лорія, СВ Бойченко, ПЙ Єлісєєв, ІВ Матвєєва
Вопросы химии и химической технологии, 148-158, 2018
2018
Обґрунтування доцільності застосування апарату нечіткої логіки у транспортних процесах збирання врожаю пшениці
ЄП Медведєв, ІГ Лебідь, ПЙ Єлісєєв
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 269-279, 2018
2018
Mathematical and simulation modeling of thermal processes in pyroelectric detectors
A Bondarenko, P Yeliseev, M Lorijja, A Celishchev
Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa 17 (2), 2017
2017
Цифрова схемотехніка
МГ Лорія, ПЙ Єлісєєв, ОБ Целіщев, МГ Лория, ПИ Елисеев, ...
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20