Інна Герасименко
Інна Герасименко
Черкаський державний технологічний університет; к.пед.н., доцент кафедри КНтаСА
Підтверджена електронна адреса в chdtu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: методичний посібник/ЮВ Триус, ІВ Герасименко, ВМ Франчук/за ред. ЮВ Триуса
ЮВ Триус, ІВ Герасименко, ВМ Франчук
За ред. ЮВ Триуса.–Черкаси.–220 с, 2012
1102012
Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія у вищій школі
ЮВ Триус, ІВ Герасименко
Theory and methods of e-learning 3, 299-308, 2012
612012
Інформаційно-аналітична система управління навчальним процесом ВНЗ
ЮВ Триус, ІВ Стеценко, ІВ Герасименко, ВГ Гриценко
Інформаційні технології в освіті, 40-49, 2011
272011
Методика використання технологій дистанційного навчання в підготовці бакалаврів комп'ютерних наук
ІВ Герасименко
ІІТЗН НПН України, 2015
262015
Використання технологій дистанційного навчання в підготовці майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук
ІВ Герасименко
Інформаційні технології і засоби навчання, 232-247, 2014
112014
Система підтримки дистанційного навчання, як складова інформаційного середовища ВНЗ
ІВ Герасименко
Проблеми сучасної педагогічної освіти 4 (40), 22-30, 2013
92013
The combined study as innovative educational technology in higher education
Ю Триус, І Герасименко
Theory and methods of e-learning 3 (1), 299-308, 2014
52014
Used distance learning technologies
I Herasymenko
2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering …, 2016
32016
Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ
АА Тимченко, ЮВ Триус, ІВ Стеценко, ЛП Оксамитна, ВМ Франчук, ...
монографія, 300, 2010
32010
Интерактивная образовательная среда как условие повышения эфективности коррекционно-образоватльного процеса в соответствии с требованиями
ТВ Костенко, ИВ Герасименко
Наука України – погляд молодих вчених крізь призму сучасності: тези …, 2019
22019
Аналіз особливостей використання програмного забезпечення при підготовці фахівців у галузі інформаційних технологій
ЮВ Триус, ІВ Герасименко, ЛВ Журба
ScienceRise. Pedagogical Education, 29-35, 2017
2*2017
Створення віртуального освітнього простору ВНЗ на базі офіс 365
ІВ Герасименко
IV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», 3, 2016
22016
Досвід використання Office 365 для ВНЗ
ІВ Герасименко
ЧОІППО імені КД Ушинського 1, 38-40, 2016
22016
Комплексне використання хмарних сервісів в електронному навчальному курсі
ІВ Герасименко, КІ Журавель, ОС Паламарчук
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology.–2015.–III …, 2015
22015
Курс «Основи дистанційного навчання» для викладачів ВНЗ
ЮВ Триус, ІВ Герасименко
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті …, 2012
22012
Створення навчального курсу в системі електронного навчання на базі Moodle
ІB Герасименко
Педагогічний альманах: Зб. наук. пр. / редкол. В. В.Кузьменко (голова) та ін …, 2012
22012
Моделі і методи прийняття рішень в ІАС контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ
ЮВ Триус, ІВ Герасименко
Матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції "ІТОНТ", 387-388, 2011
22011
Науково-методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти
ЛЛ Ляхоцька, ЛВ Бондаренко, ГС Юзбашева, ІВ Герасименко, ...
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти" НАПН України, 2018
12018
Теоретико-методичні засади використання ІКТ при підготовці майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук у ВНЗ
IВ Герасименко, ОС Паламарчук
Новітні комп’ютерні технології 14, 87-88, 2016
12016
Використання хмарних сервісів в електронному навчальному курсі
ІВ Герасименко, ВВ Глущенко
New computer technology 13, 235-245, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20