Снегірьов Ігор Олександрович
Снегірьов Ігор Олександрович
СумДПУ імені А.С. Макаренка
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Роль еволюційно-синергетичної парадигми в осмисленні соціуму
ІО Снегірьов
Ігор Олександрович Снегірьов, 2004
142004
Штучнии інтелект: флуктуаційний атрактор
ІО Снегірьов
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Постнекласичні основи нелінійного світорозуміння
МО Клочко, ІО Снегірьов
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Нелінійний аспект розвитку соціальних систем
ІО Снегірьов
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Аттракторы нелинейного развития социальных систем: философско-исторический аспект
ІО Снегірьов
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Вплив розвитку наукомістких технологій на економічну сферу буття
ІО Снегірьов
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Нелинейное пространство искусственного интеллекта: философско-мировоззренческое осмысление
ІО Снегірьов
2016
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК НЕЛІНІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ
І Снегірьов
ФІЛОСОФІЯ, 77987, 2016
2016
Загальнонаукові основи нелінійного світорозуміння
ІО Снегірьов
2015
Передумови виникнення нелінійного світорозуміння
ІО Снегірьов
Філософія науки: традиції та інновації, 19-36, 2015
2015
Нелінійне світорозуміння в контексті постнекласичної науки
І Снегірьов
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 115-123, 2014
2014
Осмислення теорій соціального розвитку з позицій нелінійного підходу
ІО Снегірьов
Філософія науки: традиції та інновації, 14-23, 2014
2014
Теория самоорганизации: диалог между гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами
ІО Снегірьов
2012
Синергетическая рациональность: на пути к новому миропониманию
ІО Снегірьов
2011
розвитку. Автор з позицій нелінійного мислення розглянув сутність протиріччя, що склалося в результаті існування двох моделей еволюції світу: фізичної (термодинаміки) та …
ІО Снегірьов
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15