Новицький Віталій Андрійович
Новицький Віталій Андрійович
Доцент Університету ДФС України
Подтвержден адрес электронной почты в домене asta.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
теорія, методологія, практика: монографія/Ярошенко ФО, Мельник ПВ, Мярковський АІ та ін., за заг. ред. МЯ Азарова
Р податкової системи України
К.: Міністерство фінансів України, 2011
482011
навч. посіб./ПВ Мельник, ЗС Варналій, ЛЛ Тарангул [та ін.]; за ред. ПВ Мельника
П політика України
К.: Знання України 505, 2010
312010
монографія/[Коротун ВІ, Брехов СС, Новицька НВ та ін.]; за заг. ред. ВІ Коротуна
Т акцизної політики в Україні
Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015
19*2015
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, АІ Мярковський
К.: Міністерство фінансів України 656, 9, 2011
152011
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України.
МЯ Азаров
Міністерство фінансів України 1, 448, 2010
132010
Reformuvannia podatkovoi systemy Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka [Reforming the tax system of Ukraine: Theory, Methodology, Practice]
FO Yaroshenko, PV Melnyk, AI Miarkovskyi
Kyiv: Ministerstvo finansiv Ukrainy, 2011
52011
Офшорний сектор світової економіки. Короткий опис/Удачина ІМ, Новицький ВА, Борейко Н. М; Національний університет державної податкової служби України
ІМ Удачина
Ірпінь.–2011.–149 с. Отримано 25, 2013
42013
Трансфертне ціноутворення в операціях із офшорами
ВА Новицький
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2013
22013
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: у 3 т./за заг. ред
ОВ Тильчик
ФО Ярошенка. Ірпінь: НУДПСУ 1, 804, 2010
22010
Modern Trends In The Offshore Sector Of The World Economy
V Novytskyi
Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко …, 2017
12017
Актуальні проблеми теорії та практики оподаткування
АМ Новицький, ВВ Лисенко, КІ Швабій
Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013
12013
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: зб. матер. наук.-практ. конференції, 15-16 листопада 2018 р. / Київський національний університет …
ВВ Микитенко
2018
Фінансовий ринок: підруч.: у 2-х т. Т. 2.
ЮМ Коваленко, ЮВ Ковернінська, СВ Онишко, МО Кужелєв
Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України.–Ірпінь., 2018
2018
Трансформація фінансових ринків в умовах глобальної нестабільності: реалії сьогодення та погляд у майбутнє
ННІ УДФСУ
Ірпінь.–УДФСУ, 2017
2017
Сучасні тенденції розвитку офшорного сектора світової економіки
ВА Новицький
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2017
2017
USING OFFSHORES IN ECONOMIC ACTIVITY THROUGH THE BEHAVIORAL EFFECTS OF ECONOMIC AGENTS.
O SV, N VA
Practical Science Edition" Independent Auditor" 2 (16), 2016
2016
Using offshores in economic activity through the behavioral effects of economic agents
SV Onyshko, VA Novytskyi
Незалежний аудитор, 34-40, 2016
2016
Механізми протидії агресивному податковому плануванню: світовий досвід та практика України
Н МОНУ
2015
Трансформація акцизної політики України
ВІ Коротун, СС Брехов, НВ Новицька
Ірпінь, 2015
2015
Evalution of offshore influence on the economy: general approaches and guidelines
SV Onyshko, VA Novitskyi
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20