Подписаться
Світлана Сергіївна Галасюк / Svitlana Galasyuk
Світлана Сергіївна Галасюк / Svitlana Galasyuk
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник. 2-е видання, доп. та доопрац.
СС Галасюк, СГ Нездоймінов
Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2016. - 248 с., 2016
912016
Управління національним туризмом в контексті міжнародного досвіду
ВГ Герасименко, СС Галасюк
Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу, 160-167, 2008
82*2008
Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія / В. Г. Герасименко, Г. К. Бедрадіна, С. С. Галасюк та інші / за заг. ред. В. Г. Герасименко. - Одеса : ОНЕУ …
ВГ Герасименко
Одеса : ОНЕУ, 2016. - 262 с., 2016
75*2016
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія
ВГ Герасименко
Одеса: Астропринт, 2013, 2013
732013
Модели государственного регулирования в сфере туризма
СС Галасюк
Научные исследования в сфере туризма: труды Международной туристской …, 2010
57*2010
Організація надання туристичних послуг : навчальний посібник
ВГ Герасименко, СС Галасюк
Одеса: Атлант, 2014. - 242 с., 2014
382014
Організаційно-економічні засади функціонування малих готелів : монографія
СС Галасюк, ОВ Шикіна
Одеса : Атлант, 2015. - 279 с., 2015
36*2015
Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності : навчальний посібник
СС Галасюк
Одеса, Астропринт, 2011
35*2011
Сучасний стан розвитку санаторно-курортної бази в Україні
СС Галасюк
Глобальні та національні проблеми економіки, 197-202, 2017
27*2017
Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції / За заг. ред. ВГ Герасименко, ОЛ Михайлюк
ВГ Герасименко, ОЛ Михайлюк
Київ: ФОП Гуляєва В.М., 2019. - 332 с., 2019
24*2019
Необхідність удосконалення державного регулювання сфери туризму України
СС Галасюк
Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи, 67-73, 2007
232007
Поняття і зміст організаційно-економічного забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості
ВФ Семенов, СС Галасюк, ОВ Шикіна
Актуальні проблеми економіки, С. 202-212, 2015
22*2015
Rynky turystychnykh posluh: stan i tendentsii rozvytku
VH Herasymenko, SS Halasiuk, SH Nezdojminov
Odesa: Astroprynt, 2013, 2013
22*2013
Організація готельного господарства: навчально-практичний посібник
СС Галасюк, СГ Нездоймінов
К,: ФОП Гуляєва В.М., 2019
20*2019
Аналіз рівня конкурентоспроможності регіонального ринку туристичних послуг
СС Галасюк
Хмельницький: ХНУ, 2010
17*2010
Проблеми визначення ємкості готельної бази в Україні
СС Галасюк
Ужгород: УжНУ, 2011
15*2011
Основні напрями розвитку туристичного ринку Німеччини
СС Галасюк
Індустрія гостинності в країнах Європи, 42-44, 2008
14*2008
Проблеми розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні
СС Галасюк, КА Галасюк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
12*2013
Дослідження організації туристичного бізнесу в Україні та Німеччині
СС Галасюк
Луганськ: ЛНУ, 2010
122010
Взаємозв'язок розвитку транспорту та туризму
СС Галасюк, КІ Ободовська
Науковий вісник ОДЕУ 15 (49), 161-170, 2008
11*2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20