Підписатись
Світлана Сергіївна Галасюк / Svitlana Galasyuk
Світлана Сергіївна Галасюк / Svitlana Galasyuk
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник. 2-е видання, доп. та доопрац.
СС Галасюк, СГ Нездоймінов
Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2016. - 248 с., 2016
1052016
Управління національним туризмом в контексті міжнародного досвіду
ВГ Герасименко, СС Галасюк
Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу, 160-167, 2008
85*2008
Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія / В. Г. Герасименко, Г. К. Бедрадіна, С. С. Галасюк та інші / за заг. ред. В. Г. Герасименко. - Одеса : ОНЕУ …
ВГ Герасименко
Одеса : ОНЕУ, 2016. - 262 с., 2016
84*2016
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія
ВГ Герасименко
Одеса: Астропринт, 2013, 2013
802013
Модели государственного регулирования в сфере туризма
СС Галасюк
Научные исследования в сфере туризма: труды Международной туристской …, 2010
55*2010
Організаційно-економічні засади функціонування малих готелів : монографія
СС Галасюк, ОВ Шикіна
Одеса : Атлант, 2015. - 279 с., 2015
43*2015
Організація надання туристичних послуг : навчальний посібник
ВГ Герасименко, СС Галасюк
Одеса: Атлант, 2014. - 242 с., 2014
432014
Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності : навчальний посібник
СС Галасюк
Одеса, Астропринт, 2011
34*2011
Сучасний стан розвитку санаторно-курортної бази в Україні
СС Галасюк
Глобальні та національні проблеми економіки, 197-202, 2017
31*2017
Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції / За заг. ред. ВГ Герасименко, ОЛ Михайлюк
ВГ Герасименко, ОЛ Михайлюк
Київ: ФОП Гуляєва В.М., 2019. - 332 с., 2019
27*2019
Rynky turystychnykh posluh: stan i tendentsii rozvytku
VH Herasymenko, SS Halasiuk, SH Nezdojminov
Odesa: Astroprynt, 2013, 2013
27*2013
Необхідність удосконалення державного регулювання сфери туризму України
СС Галасюк
Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи, 67-73, 2007
25*2007
Поняття і зміст організаційно-економічного забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості
ВФ Семенов, СС Галасюк, ОВ Шикіна
Актуальні проблеми економіки, С. 202-212, 2015
23*2015
Організація готельного господарства: навчально-практичний посібник
СС Галасюк, СГ Нездоймінов
К,: ФОП Гуляєва В.М., 2019
21*2019
Аналіз рівня конкурентоспроможності регіонального ринку туристичних послуг
СС Галасюк
Хмельницький: ХНУ, 2010
18*2010
Основні напрями розвитку туристичного ринку Німеччини
СС Галасюк
Індустрія гостинності в країнах Європи, 42-44, 2008
15*2008
Проблеми визначення ємкості готельної бази в Україні
СС Галасюк
Ужгород: УжНУ, 2011
14*2011
Проблеми розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні
СС Галасюк, КА Галасюк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
13*2013
Дослідження організації туристичного бізнесу в Україні та Німеччині
СС Галасюк
Луганськ: ЛНУ, 2010
122010
Проблеми розвитку туристичної діяльності в Одеському регіоні
СС Галасюк
Вісник соціально-економічних досліджень, 160-167, 2009
112009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20