Paltov Y / Пальтов Евгеній
Paltov Y / Пальтов Евгеній
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене meduniv.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ультраструктура ланок гемомікроциркуляторного русла в нормі та за умов експериментального цукрового діабету
ЮЯ Кривко, ЛР Матешук-Вацеба, ЗЗ Масна, ЄВ Пальтов, ХА Кирик
Вісник морфології 16 (2), 397-400, 2010
92010
Мікроструктурні зміни тканин пародонта за умов дії опіоїдного анальгетика на ранніх термінах
ВБ Фік, ЮЯ Кривко, ЄВ Пальтов
Буковинський медичний вісник, 141-148, 2018
62018
Ультраструктурна характеристика капілярної ланки лівих відділів серця білих щурів у нормі та на ранніх термінах перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету
ЕА Джалілова, ЮС Головацький, ЄВ Пальтов
Галицький лікарський вісник 17 (2), 51-53, 2010
52010
ДИНАМІКА ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН В ШАРАХ СІТКІВКИ ЧЕРЕЗ ДВОХТИЖНЕВИЙ ОПІОЇДНИЙ ВПЛИВ З ПОДАЛЬШОЮ ВІДМІНОЮ ОПІОЇДУ ТА ЧОТИРЬОХТИЖНЕВОЮ КОРЕКЦІЄЮ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
ЕВ Пальтов, ОА Ковалишин, ВБ Фік, МВ Подолюк, МВ Голейко, ...
World Science 2 (11 (51)), 34-39, 2019
42019
Патоморфологічні зміни ниркового тільця на пізніх термінах хронічного опіоїдного впливу
ІВ Вільхова, ЄВ Пальтов, ЮЯ Кривко, ХА Кирик, НВ Деміхова
Сумський державний університет, 2015
42015
Морфологічна організація пошарової структури ясен та м’яких тканин пародонта щурів у нормі та при стрептозотоцин-індукованому цукровому діабеті
ЄВ Пальтов, ЮЯ Кривко, РМ Ступницький
електронний ресурс]: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/chem_biol/prmed …, 0
4
Мікроструктура ясен в нормі та на ранніх стадіях розвитку інсулінозалежного цукрового діабету
ІО Онисько, ОС Фітькало, РМ Онисько, ЄВ Пальтов
Новини стоматології, 51-54, 2012
32012
Патогенез «діабетичного серця»
ЕА Джалілова, ЮЯ Кривко, ЕВ Пальтов, ІВ Вілхова
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія 4 (44), 61-65, 2008
32008
Динаміка морфологічних змін структурних компонентів хрящового покриття колінного суглоба на ультраструктурному рівні на субхронічному та хронічному періодах експериментального …
КІ Войценко, ЄВ Пальтов, ВБ Фік, ЮЯ Кривко
Science Review, 2019
22019
Електронномікроскопічні дослідження пародонту при шеститижневому впливі та його відміні упродовж чотирьох тижнів в експерименті
ВБ Фік, ЄВ Пальтов
III International Scientific and Practical Conference Liverpool, United …, 2019
12019
Ultrastrukturna Orhanizatsiia Parodonta pry Chotyrokhtyzhnevii Dii Opioidnoho Analhetyka
ВБ Фік, ЄВ Пальтов, ЮЯ Кривко
Science Review 7, 24, 2019
12019
МорфометричнІ показнИкИ суглОбОвОгО покриттЯ компонентіВ кОліннОгО суглобА В нормі, нА різниХ термінаХ ОпіОїднОгО впливУ тА прИ вІдмІнІ
КІ Войценко, ЄВ Пальтов, ЮЯ Кривко, ВБ Фік
World Science 2 (3 (43)), 10-18, 2019
12019
ОсобливостІ морфологічниХ компонентіВ хрящОвОгО покриттЯ кОліннОгО суглобА нА мікрострУктУрномУ тА УльтрастрУктУрномУ рівняХ наприкІнцІ двохтижневої відмінИ експериментальнОгО …
КІ Войценко, ЄВ Пальтов, ВБ Фік, ЮЯ Кривко
World Science 2 (2 (42)), 10-14, 2019
12019
Морфологічна характеристика структурних компонентів хрящового покриття колінного суглоба на ультраструктурному рівні в нормі
КІ Войценко, ЄВ Пальтов, ЮЯ Кривко
World Science 2 (1 (41)), 7-10, 2019
12019
УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРОДОНТА ПРИ ЧОТИРЬОХТИЖНЕВІЙ ДІЇ ОПІОЇДНОГО АНАЛЬГЕТИКА
ВБ Фік, ЄВ Пальтов, ЮЯ Кривко
Science Review, 2019
12019
Патоморфологічні прояви у структурах хрящового покриття колінного суглоба наприкінці п’ятого та шостого тижнів експериментального опіоїдного впливу
КІ Войценко, ЮЯ Кривко, ЄВ Пальтов
Science Review, Польща 10 (17), 9-15, 2018
12018
Патоморфологічні зміни у шарах сітківки через шість тижнів опіоїдного впливу в експерименті
ЕВ Пальтов, ІВ Челпанова, ВБ Фік, ХА Вільхова, ХА Кирик, ЮЯ Кривко
Мир медицины и биологии 13 (2 (60)), 2017
12017
Морфологічні особливості ланок гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки піднебіння при експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті
МА Білик-Томашек, ЄВ Пальтов, РМ Онисько, ВБ Фік, ВВ Вороненко, ...
Український науково-медичний молодіжний журнал, 6-11, 2014
12014
Морфогенетичні та морфологічні аспекти судинних ускладнень цукрового діабету
РМ Онисько, ЄВ Пальтов, ВБ Фік
Практична медицина 18 (5), 98-108, 2012
12012
Мікроструктурна організація тканин і ланок гемомікроциркуляторного русла тонкої кишки щура в нормі
РМ Онисько, ЄВ Пальтов, ЮГ Брейдак
Експерементальна та клінічна фізіологія та біохімія, 38-44, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20