Follow
Лифар Владислава Віталіївна, Lyfar Vladyslava
Лифар Владислава Віталіївна, Lyfar Vladyslava
НУ "Запорізька політехніка", National University Zaporizhzhia Politechnic
Verified email at zp.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Комерційна логістика та методика розрахунку логістичних витрат
ВВ Лифар
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001
222001
Організаційно-правові аспекти формування транспортного кластера в регіоні
ВВ Лифар
Маркетинг і менеджмент інновацій, 188-195, 2014
202014
Розвиток транспортної логістики в регіональній системі обслуговування товарних потоків
ВВ Лифар
Marketing & Management of Innovations, 2017
72017
Технологія створення транзитної послуги на основі процесного підходу
ВВ Лифар
Регіональна економіка, 228-237, 2012
72012
Розробка логістичної системи управління закупками і розподілом на великому промисловому підприємстві
ВВ Лифар
[Електронний ресурс]/ВВ Лифар, 2003
72003
Аналіз складових транзитного потенціалу регіону
ВВ Лифар
Регіональна економіка: зб. наук. праць Луцького НТУ.–Сер.: Економічні науки …, 2010
62010
Механізм управління стратегією використання транзитного потенціалу регіону
ВВ Лифар
Ефективна економіка, 2012
42012
Взаємодія учасників ринку транспортно-логістичних послуг
ВВ Лифар, ВВ Возіянов
Регіональна економіка, 188-192, 2012
42012
Обґрунтування вибору маркетингової стратегії використання транзитного потенціалу регіону
ВВ Лифар
Економічний аналіз, 86-93, 2014
32014
Розвиток транспортного комплексу України як передумова формування регіонального транзитного потенціалу
ВВ Лифар
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності …, 2010
32010
Формування та реалізація транзитного потенціалу регіону
ВВ ЛИФАР
ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00. 05 «Розвиток продуктивних сил і …, 2012
22012
Побудова моделі реалізації стратегії використання транзитного потенціалу регіону
ВВ Лифар
Ефективна економіка, 2011
22011
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
В Лифар, А Мізін
Věda a perspektivy, 2023
12023
Обґрунтування переваг використання концепцій екологічного маркетингу в діяльності українських підприємств
ВВ Лифар, МА Манькова
Молодий вчений, 392, 2016
12016
Формування конку-рентоспроможного трудового потенціалу транспортної галузі регіону
ВВ Лифарь
Економіка і регіон, 52-56, 2014
12014
Оцінка можливостей транспортної кластеризації регіону
ВВ Лифар
Маркетинг і менеджмент інновацій, 130-141, 2014
12014
Механізм взаємодії учасників регіонального транспортно-логістичного центру та їх інтереси
В Лифар
Економічний аналіз, 191, 2013
12013
Управління розвитком автодорожнього потенціалу регіону
ВВ Лифар, АВ Тихончик
Бізнес Інформ, 83-88, 2012
12012
Ідентифікація ключових факторів успіху транспортної компанії
ВВ Лифар
Ефективна економіка, 2012
12012
Логістичне моделювання матеріальних потоків у сфері обігу
ВВ Лифар, ЛО Кримська
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003
12003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20