Підписатись
Ольга Лігус   Лигус   Olga Ligus   Olha Lihus
Ольга Лігус Лигус Olga Ligus Olha Lihus
доцент кафедри музикознавства та музичної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українська фортепіанна музика ХІХ – початку ХХ ст. у контексті європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка) : монографія
О Лігус
92017
Проблема стилю в музикознавчих дослідженнях: досвід систематизації
О Лігус, В Лігус
Молодий вчений, 673–676, 2018
72018
У світі музики й казки
О Лігус
Музика, 20–21, 2005
72005
Теоретичні аспекти співвідношення музичного стилю і жанру
ОМ Лігус
Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство, 129-137, 2017
62017
Тенденції неоромантизму в українській фортепіанній музиці початку ХХ століття
О Лігус
Науковий журнал ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, 94-98, 2020
42020
Теоретичні аспекти проблеми стилю в музикознавчих дослідженнях ХХ - ХХІ століття
О Лігус, В Лігус
Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», 106-111, 2019
42019
Шляхи розвитку вітчизняної джазології
В Лігус, О Лігус
Молодий вчений, 660-663, 2018
32018
Методологічні аспекти дослідження романтизму в європейському музичному мистецтві ХІХ–початку ХХ століття
ОМ Лігус, ВО Лігуc
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук …, 2020
22020
Проблема жанру в музикознавчих дослідженнях ХХ–ХХІ ст.
ВО Лігус, Ольга Марківна Лігус
Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство, 188-195, 2018
22018
Еволюція жанру фортепіанної рапсодії в українській музиці епохи романтизму
O Lihus
Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», 241-249, 2017
22017
Проблема дефініції романтизму: історіографічний аспект
О Лігус
Молодий вчений, 24–27, 2017
22017
СТИЛЬОВИЙ ПОСТУП РОМАНТИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ.(на прикладі еволюції жанру пісні без слів)
ОМ Лігус
Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», 94-103, 2016
22016
Жанрово-стильова динаміка української фортепіанної музики ХІХ - початку ХХ ст. у контексті європейського романтизму : дис... канд. мистецтвознавства. спеціальність 17.00.03 …
О Лігус
Національна музична академія імені П.І. Чайковського, 2014
22014
Problema zhanrovo-stylovoi evoliutsii v ukrainskii fortepiannii tvorchosti XIX–pershoi chverti XX st.[The problem of genre-style evolution in the Ukrainian piano creativity of …
O Lihus
Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii im. PI Chaikovskoho 3 (4), 119-128, 2009
22009
Ukrainian Romanticism in the Context of European Culture of the 19th – early 20th Centuries: Interdisciplinary Historiographical Analysis
O Lihus
Mundo Eslavo, 147-157, 2021
12021
THE PHENOMENON OF PASSIONATE PERSONALITY IN THE UKRAINIAN MUSICAL CULTURE OF THE 19th–21st CENTURIES
O Lihus
Art readings: Personalia, NEW ART 22, 528-538, 2021
12021
Музична критика
ОМ Лігус
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019
12019
Естетичні засади українського музичного романтизму: історіографічний аспект
О Лігус
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 234–239, 2018
12018
УКРАЇНСЬКА ФОРТЕПІАННА ЕЛЕГІЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ. У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ
ОМ Лігус
Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», 95-106, 2017
12017
Стилевая динамика романтизма в украинской фортепианной музыке второй половины ХIX – первой четверти ХХ века (на примере эволюции жанра элегии)
О Лигус
Музыка и время, 23–27, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20