Марина Митрофанівна Рева,Рева Марина(Копотун М.М.),Reva Marina(Maryna)(orcid.org/0000-0002-5478-8855
Марина Митрофанівна Рева,Рева Марина(Копотун М.М.),Reva Marina(Maryna)(orcid.org/0000-0002-5478-8855
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, старший викладач кафедри
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості життєвої перспективи в підлітковому та юнацькому віці
ММ Рева
Психологія і особистість, 126-139, 2015
62015
Соціально-психологічні детермінанти життєвого цілепокладання особистості
ММ Рева
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2016
22016
Наративний метод вивчення життєвого цілепокладання студентської молоді
ММ Копотун
Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. ст./Ін-т соц. та …, 2009
22009
Специфіка життєвої перспективи студентів-психологів з різним ціннісним профілем
ММ Рева
2019
Особливості побудови життєвої перспективи студентами-психологами
ММ Рева
2019
Наукові студії із вікової та практичної психології
НО Гончарова, ЮІ Калюжна, ЮО Клименко, ОГ Коваленко, ВВ Шевчук, ...
2018
Психологія розвитку особистості у підлітковому та ранньому юнацькому віці
НО Гончарова, ЮЛ Горбенко, ЮІ Калюжна, ВА Лавріненко, ...
2018
Особливості розвитку життєвої перспективи майбутніх психологів у процесі професійного навчання
M Reva
Психологія і особистість, 106-117, 2018
2018
Наукові студії із вікової та практичної психології
ВВ Шевчук, ЮО Клименко, ОГ Коваленко, ЮІ Калюжна, ТА Яновська, ...
2018
Саморегуляція як соціально-психологічний чинник життєвого цілепокладання студентської молоді
ММ Рева
Психологія і особистість, 200-210, 2016
2016
Специфіка життєвого цілепокладання молоді у контексті прагнення до самореалізації
ММ Рева, ММ Рева
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2015
2015
ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ МАЙБУТНIХ ПСИХОЛОГIВ У ПРОЦЕСI ПРОФЕСIЙНОГО НАВЧАННЯ
ММ Рева
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ, 197, 0
УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЖИТТЄВОГО ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ОСОБИСТОСТІ
ММ Копотун
РОЗВИНЕНЕ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ЖИТТЄКОНСТРУЮВАННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
ММ Копотун
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14