Pohuda Nataliia / Наталія Погуда
Pohuda Nataliia / Наталія Погуда
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасний стан туристичного ринку України: оцінка та перспективи розвитку
НВ Погуда, ОГ Розметова
Ефективна економіка 10, 2018
102018
Трансформація туризму в Україні на принципах сталого розвитку: досвід європейських країн
ДІ Басюк, ТЮ Примак, НВ Погуда
Економіка та держава, 17-21, 2019
32019
Current status of the tourist market of Ukraine: evaluation and prospects of development
N Pohuda, O Rozmetova
Effective Economy, Electronic Professional Edition 10, 10-24, 2018
32018
Corporate Social Responsibility of Ukrainian tourist enterprises: identity, strategy and performance
I Kubareva, O Maliarchuk, N Pohuda
Alexandru Ioan Cuza University Press, 2018
32018
Інноваційні технології формування та просування бренду туристичного підприємства
МС Опалько, НВ Погуда
Молодий вчений, 755-758, 2017
32017
Зовнішня торгівля України інформаційно-комунікаційними послугами
ВВ Тронько
Інвестиції: практика та досвід, 33-38, 2015
32015
Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій як індикатор прийняття інвестиційних рішень
НВ Погуда
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
32010
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД
НВ Погуда
32010
The role of informational technologies in creating a personalized customer experience: a case study of tourism branch in Ukraine
D Basyuk, T Prymak, N Pohuda
CES Working Papers 10 (3), 406-422, 2018
22018
Derzhavne rehulyuvannya іnvestycіjno-іnnovacіjnoyi dіyalnostі: efektometrychnyj іnstrumentarіj [State regulation of investment and innovation: tools efektometrychnyy]
ІO Halycya, MM Shevchenko, AY Nіkіforov, NV Pohuda
Kyyiv: Kondor-Vydavnyctvo [in Ukrainian], 2013
22013
Внутрішня норма прибутковості у системі інструментів державного управління інвестиційно-інноваційною діяльністю
НВ Погуда
Інвестиції: практика та досвід, 14-18, 2011
22011
Методичні підходи до визначення економічної ефективності державних інвестицій
НВ Шиян
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
22010
Suchasnyy stan turystychnoho rynku Ukrayiny: otsinka ta perspektyvy rozvytku [The modern state of the tourist market: estimation and prospects of development]
NV Pohuda, OH Rozmetova
2
Дослідження чутливості туристичних потоків до впливу світових та локальних факторів
НВ Погуда, ТЮ Примак, ЛО Івченко
12020
Особливості оцінки інвестиційного забезпечення в туризмі
НВ Погуда, ОГ Розметова
Інвестиції: практика та досвід, 9-12, 2016
12016
Роль держави в сфері інвестиційно-інноваційної діяльності
ІО Галиця, НВ Погуда, ОА Погуда
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2014
12014
Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності: ефектометричний інструментарій
ІО Галиця, ММ Шевченко, АЄ Никифоров
12013
Система критеріїв та методів оцінки ефективності інвестиційних проектів
НВ Шиян
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
12009
Justification the Choice of Corporate Social Responsibility Strategy Development for the Tourist Enterprises
I Kubareva, O Maliarchuk, N Pohuda
ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник, 63-69, 2020
2020
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ STRATEGIC DEVELOPMENT OF TOURIST ENTERPRISES
Н Погуда
Сучасні технології комерційної діяльності і логістики: Зб., 308, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20