Підписатись
Порошина Валентина Дмитрівна
Порошина Валентина Дмитрівна
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Факультет романо-германської філології
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історіографія розвитку вищої освіти України в 1920-х–2007-х рр.: вітчизняний історико-педагогічний аспект
ОІ Мартіросян, ВД Порошина, ТГ Купрій
Випуск СXХХХІІ (142), 155, 2019
12019
ЗВ’ЯЗНІСТЬ ТЕКСТУ ТА МОВНІ ЗАСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ (на матеріалі німецькомовних текстів)
ВМ Коваленко, ВД Порошина
Studia Philologica, 7-11, 2021
2021
Українство як слов’янський феномен і частина світової цивілізації: історичні традиції та культурна спадщина
ОІ Мартіросян, ВД Порошина, ТГ Купрій
“НАУКОВІ ЗАПИСКИ” започатковано у 1939 році в КДПІ імені ОМ Горького, 116, 2019
2019
Українська держава в сучасному геополітичному просторі: національна безпека та проблеми єдності
ОІ Мартіросян, ВД Порошина, ТГ Купрій
НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Україна і Болонський процес як освітня стратегія і соціокультурний механізм демократичного розвитку
ОІ Мартіросян, ВД Порошина, ТГ Купрій
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Формування “Нової історичної спільноти”–радянський народ, як початок ідеологічного тиску Кремля на національну систему освіти України у 60-80-ті років ХХ століття
ОІ Мартіросян, ВД Порошина, НМ Видрич
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2017
2017
Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в системі неперервної освіти як запорука самозбереження людини
ОІ Мартіросян, ВД Порошина, ОО Ларіна
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2017
2017
Освітні трансформації українського суспільства в умовах культурно-історичного розвитку: сучасні українські університети в європейському просторі
ВД Порошина, ОІ Мартіросян
Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова …, 2014
2014
Взаимодействие образовательных принципов и перспектив развития образования взрослых в XXI ст.
ОІ Мартіросян, ВД Порошина
Наукові записки. Серія: педагогічні та історичні науки. Випуск LХХХХVIII …, 2011
2011
Взаємодія освітніх принципів та перспектива розвитку освіти дорослих в Україні у ХХІ ст.
ОІ Мартіросян, ВД Порошина
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–10