Валерія Скорик
Валерія Скорик
кандидат медичних наук, кафедра патологічної анатомії та судової медицини, ДЗ "Дніпропетровська
Verified email at dsma.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Визначення діагностичного та прогностичного значення пухлиноспецифічних маркерів (CD117, DOG1, CD34, PDGFR-α), показників м’язової (SMA, MSA, десмін) та ліпогенної (S100 …
ВР Скорик
Morphologia, 74-82, 2015
42015
Експресія маркерів СD117 та Kі-67 у гастроінтестинальних стромальних пухлинах різних морфологічних варіантів і локалізації
ІС Шпонька, ВР Яковенко
Морфологія, 104-108, 2014
42014
Експресія маркерів СD117 та Kі-67 у гастроінтестинальних стромальних пухлинах різних морфологічних варіантів і локалізації
ІС Шпонька, ВР Яковенко
Морфологія, 104-108, 2014
42014
Морфологічні особливості еутопічного ендометрію у пацієнток з аденоміозом та синдромом хронічного тазового болю
ZM Dubossarskaya, LP Grek, VR Skorik
Morphologia 10 (3), 129-134, 2016
22016
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ И ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ
ОА Савченко, ІС Шпонька, ВР Скорик, ПВ Савченко
Патологiя 16 (2), 155-163, 2019
2019
Гістологічні та імуногістохімічні особливості злоякісних епітеліальних і гранульозоклітинних пухлин яєчників
ОА Савченко, ІС Шпонька, ВР Скорик, ПВ Савченко
Патологія= Pathologia 2, 155-163, 2019
2019
Характеристика иммунофенотипов нормального эндометрия, эутопичного и эктопичного эндометрия женщин с эндометриозом и бесплодием
MB Медведев, ИС Шпонька, ЕМ Алтанец, ВР Скорик
Морфологiя 12 (2), 46-54, 2018
2018
Характеристика імунофенотипів нормального ендометрію, еутопічного та ектопічного ендометрію жінок із ендометріозом і безпліддям.
MV Medvedev, IS Spon'ka, OM Altanets, VR Skoryk
Morphologia 12 (2), 46-54, 2018
2018
Морфологические особенности эутопичного эндометрия у пациенток с аденомиозом и синдромом хронической тазового боли
ЗМ Дубоссарская, ЛП Грек, ВР Скорик
Морфологiя 10 (3), 129-134, 2016
2016
Рідкісний клінічний випадок: солідна псевдопапілярна пухлина підшлункової залози
СІ Карпенко, ІС Шпонька, ВФ Завізіон, ЄМ Завізіон, ВР Скорик, ...
Медичні перспективи 21 (1), 2016
2016
Определение диагностического и прогностического значения опухолеспецифичeских маркеров (CD117, DOG1, CD34, PDGFR-альфа), показателей мышечной (SMA, MSA, десмин) и липогенной …
ВР Скорик
Морфологiя 9 (3), 74-82, 2015
2015
Diagnostic and prognostic value of tumorspecific markers (CD117, DOG1, CD34, PDGFR-α), in-dicators of muscle (SMA, MSA, desmin) and fat (S100) differentiation, expression of Ki …
VR Skoryk
Morphologia 9 (3), 74-82, 2015
2015
Експресія маркерів CD34, DOG1, S100 у CD117-негативних і CD117-позитивних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним потенціалом злоякісності та клініко-морфологічними …
ВР Скорик, ВР Cкорик
Запорізький державний медичний університет, 2015
2015
Експресія маркерів CD34, DOG1, S100 у CD117-негативних і CD117-позитивних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним потенціалом злоякісності та клініко-морфологічними …
ВР Скорик, ВР Cкорик
Запорізький державний медичний університет, 2015
2015
Експресія маркерів CD34, DOG1, S100 у CD117-негативних і CD117-позитивних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним потенціалом злоякісності та клініко-морфологічними …
ВР Скорик, ВР Cкорик
Запорізький державний медичний університет, 2015
2015
Гастроінтестинальна стромальна пухлина великих розмірів екстрагастроінтестинальної локалізації з різними морфологічними характеристиками
ІС Шпонька, ПО Гриценко, ВР Скорик
Медичні перспективи, 2015
2015
Значение иммуногистохимического метода для диагностики опухолей желудка
ИС Шпонька, АВ Пославская, ВР Яковенко
Российский медико-биологический вестник имени академика ИП Павлова, 2014
2014
Определение маркеров мышечной дифференцировки SMA и MSA в сd117-позитивных и СD117-негативных гастроинтестинальных стромальных опухолях с различным злокачественным потенциалом
ИС Шпонька, ВР Яковенко
Патологiя, 38-41, 2014
2014
Визначення маркерів м’язової диференціації SMA та MSA у СD117-позитивних та СD117-негативних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним злоякісним потенціалом
IS Shpon’ka, VR Yakovenko
Патологія, 2014
2014
Визначення маркерів м’язової диференціації SMA та MSA у СD117-позитивних та СD117-негативних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним злоякісним потенціалом
IS Shpon’ka, VR Yakovenko
Патологія, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20