Follow
Вікторія Вікторівна Кучерявенко
Вікторія Вікторівна Кучерявенко
Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
Verified email at vet.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розробка та вивчення властивостей вакцини емульсійної інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби
ВВ КУЧЕРЯВЕНКО
Кучерявенко Вікторія Вікторівна, 2005
32005
Вакцинация против инфекционного ринотрахеита и парагриппа-3 как важное звено в цепи профилактики ассоциированных вирусно-бактериальных инфекций крупного рогатого скота
ВИ Стеценко, БТ Стегний, ЛИ Кучерявенко, РА Кучерявенко, ...
Ветеринарна медицина, 272-274, 2011
22011
Результати комісійного випробування вакцини інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3 та вірусної діареї великої рогатої худоби Рипавак-3
ВВ Кучерявенко, РО Кучерявенко, ОВ Годовський
Ветеринарна медицина, 108-109, 2013
12013
Результати комісійного випробування вакцини інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3 та вірусної діареї великої рогатої худоби Рипавак-3
ВВ Кучерявенко, РО Кучерявенко, ОВ Годовський
Ветеринарна медицина, 108-109, 2013
12013
Обнаружение вирусов и бактерий в замороженной сперме племенных быков
БТ Стегний, ВИ Стеценко, РА Кучерявенко, АП Герилович, ...
Ветеринарна медицина, 240-241, 2013
12013
Емульсійна інактивована вакцина проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби
ВВ Кучерявенко
Вісник аграрної науки, 27-29, 2012
12012
Специфічна профілактика вірусних пневмоентеритів великої рогатої худоби–запорука отримання біологічно безпечної продукції тваринництва
ВВ Кучерявенко
Ветеринарна медицина, 83-84, 2010
12010
Методи лабораторної діагностики парагрипу-3 великої рогатої худоби
ВВ Кучерявенко
Ветеринарна медицина, 262-266, 2009
12009
Методичні підходи профілактики вірусної діареї великої рогатої худоби в Україні
ВВ Кучерявенко
Вет. медицина: Мiжвiд. темат. наук. зб.-Харків 1, 585-589, 2007
12007
Ефективність кримінальної юстиції: критерії, виклики, рішення. V київський полілог: як забезпечити правопорядок в Україні?
Р Бабанли, О Костенко
Правова держава, 647-652, 2022
2022
Антигенна активність асоційованих вакцин проти вірусних респіраторних хвороб великої рогатої худоби
ОО Напненко, ВВ Кучерявенко, РО Кучерявенко
Ветеринарна біотехнологія, 146-155, 2018
2018
Вивчення властивостей комбінованої інактивованої вірус-бактеріальної вакцини проти інфекційного ринотрахеїту, вірусної діареї, парагрипу-3 та пастерельозу великої рогатої …
ВВ Кучерявенко, РО Кучерявенко, ПО Шутченко, ОВ Гадзевич, ...
Ветеринарна медицина, 205-213, 2014
2014
Виявлення антитіл до збудника вірусної діареї великої рогатої худоби
ІВ Горайчук, ВІ Болотін, АП Герілович, ОС Солодянкін, ...
Biotechnologia Acta, 95-99, 2013
2013
Обнаружение антител к возбудителю вирусной диареи крупного рогатого скота
ИВ Горайчук, ВИ Болотин, АП Герилович, АС Солодянкин, ...
Biotechnologia Acta 6 (3), 095-099, 2013
2013
Ентомологічний моніторинг блютангу в Україні
БТ Стегній, РО Кучерявенко, СВ Філатов, ВВ Кучерявенко, ІЮ Бісюк, ...
Ветеринарна медицина, 46-48, 2013
2013
Хвороба Шмалленберг: епізоотологія, лабораторна діагностика, профілактика та ризики занесення на територію України
БТ Стегній, АП Герілович, ВВ Кучерявенко, РО Кучерявенко, ІЮ Бісюк
Ветеринарна медицина, 44-46, 2013
2013
Сравнительное исследование распространения ВД КРС методами ПЦР и ИФА
ИВ Горайчук, АП Герилович, РА Кучерявенко, ВИ Болотин, ...
Біологія тварин 14 (1-2), 649-653, 2012
2012
Серологічний та ентомологічний моніторинг блютангу в Україні
БТ Стегній, РО Кучерявенко, ВВ Кучерявенко, СВ Філатов
Ветеринарна медицина, 62-64, 2012
2012
Виразковий маміліт корів–трансмісивна герпесвірусна інфекція
ВІ Стеценко, РО Кучерявенко, ВВ Кучерявенко, ЛП Тризна, ...
Ветеринарна медицина, 128-129, 2012
2012
Вірус Шмалленберг: клінічний прояв та діагностика
БТ Стегній, ВВ Кучерявенко, РО Кучерявенко
Ветеринарна медицина, 117-118, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20