Евгения Андреева
Евгения Андреева
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Механізм формування організаційно-управлінського потенціалу конкурентостійкості підприємств машинобудування
ЄЛ Андрєєва
Видавництво УжНУ" Говерла", 2014
42014
Якісний аналіз реалізації організаційно-управлінського потенціалу та конкурентостійкості підприємств машинобудування
НВ Кузьминчук, ЄЛ Андрєєва
ВД" ІНЖЕК", 2014
22014
Роль та місце організаційного та управлінського потенціалів у забезпеченні конкурентостійкості підприємства
ЄЛ Андрєєва
Вісник економіки транспорту і промисловості, 118-125, 2013
22013
Аналіз та оцінювання стану конкурентостійкості підприємств машинобудування
ЄЛ Андрєєва
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
12013
Шляхи підвищення конкурентоспроможності товарів підприємства
ЄЛ Андрєєва, МА Усов, ВА Берлет
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2019
2019
Підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства
ЄЛ Андрєєва, МА Усов, ВО Воробйова
Національної академії Національної гвардії України, 2017
2017
Проблеми формування організаційно-управлінського потенціалу конкурентостійкості на підприємствах машинобудування
ЄЛ Андрєєва
НТУ" ХПІ", 2014
2014
Качественный анализ реализации организационно-управленческого потенциала и конкурентоустойчивости предприятий машиностроения
НВ Кузьминчук, ЄЛ Андрєєва
Бизнес информ, 126-133, 2014
2014
Організаційно-управлінський потенціал та конкурентостійкість підприємств машинобудування: аналітичний аспект
ЄЛ Андрєєва
2013
оцінка ВплиВу оРганіЗаційно-упРаВлінсЬкого потенціалу на конкуРентостійкістЬ піДпРиЄмстВ маШинобуДуВання
НВ Кузьминчук, ЄЛ Андрєєва
AND INNovAtIoNS, 275, 0
Косенко ОП, Кобєлєва ТО, Перерва ПГ Кон’юнктура технологічного
ЄЛ Андрєєва, ВМ Кобєлєв, ДЮ Слатін, КЮ Соколов, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–11