Olexandra Bulana / Олександра Булана
Olexandra Bulana / Олександра Булана
Institute for Economics and Forecasting / Інститут економіки та прогнозування НАН України
Verified email at gmail.cm
Title
Cited by
Cited by
Year
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості
В Геєць, Т Осташко, інші
НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України", 2016
101*2016
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь/за ред. акад
ВМ Гейць
ВМ Гейця, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук, 3, 2014
31*2014
Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні в умовах її інтеграції у СОТ і ЄС
О Булана
Економіка України 2, 68-78, 2011
282011
Бюджетно-податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні
ІО Луніна, ОС Білоусова, ОО Булана
Економіка і прогнозування, 41-56, 2016
25*2016
Тенденції зміни підходів до державної підтримки економіки у країнах Європи та уроки для України
ОО Булана
Світ фінансів, 149-154, 2017
102017
Бюджетно-податкові механізми стимулювання посткризової активізації підприємницької діяльності
ОО Булана
Економіка і прогнозування, 53-62, 2011
102011
Теоретико-методологічні підходи до оцінки впливу державної підтримки підприємств на національну економіку
Булана
Економіка України, С. 76-87, 2014
72014
Державна підтримка підприємств в Україні у контексті структурної модернізації національної економіки
ІО Луніна, ОО Булана
Світ фінансів, 7-18, 2017
62017
Гармонізація трансфертного ціноутворення та митної оцінки товарів
Булана
Фінанси України, стр.83-93, 2014
6*2014
Тенденції реформування бюджетно-податкової підтримки підприємств в Україні
Булана
Фінанси України, С. 44–53, 2013
6*2013
Вплив трансфертного ціноутворення на здійснення митної оцінки товарів
ОО Булана
Економіка і прогнозування, 59-71, 2015
5*2015
Теоретичні засади вдосконалення державної підтримки підприємств в країнах з перехідною економікою
Булана
Науковий збірник "Наукові праці НДФІ", 36–45, 2011
52011
Державна допомога вітчизняним суб’єктам господарювання та її трансформація в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
ОО Булана
Економіка України, 18-30, 2017
42017
Надання субсидій за нормами СОТ та державної допомоги згідно правил ЄС: нормативно-правове регулювання та практика застосування
Булана
Економіст, 42-45, 2009
42009
Фонд регіонального розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів
ІО Луніна, ОО Булана
Фінанси України, 47-61, 2018
22018
European state aid law and tax incentives in Ukraine
O Bulana
Economy and Forecasting, 65-78, 2018
2*2018
Реформування державної допомоги бізнесу в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
ОО Булана
Фінанси України, 49-63, 2016
22016
Бюджетно-податкові інструменти державної підтримки підприємств в Україні з урахуванням вимог СОТ та ЄС
ОО Булана
спец. 08.00. 08 «Гроші, фінанси і кредит»/ОО Булана, 2012
22012
Bulanova OO, Frolova NB,(2014)
IO Lunina
Rozvytok derzhavnyh finansiv Ukrainy v umovah globalizaziyi [The development …, 0
2
Скорочення державних видатків як інструмент стимулювання економічного зростання
ОО Булана
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20