Olexandra Bulana / Олександра Булана
Olexandra Bulana / Олександра Булана
Institute for Economics and Forecasting / Інститут економіки та прогнозування НАН України
Підтверджена електронна адреса в gmail.cm
НазваПосиланняРік
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості
В Геєць, Т Осташко, інші
НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України", 2016
68*2016
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України
ВМ Гейць
ВМ Гейця, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук, 3, 2014
29*2014
Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні в умовах її інтеграції у СОТ і ЄС
О Булана
Економіка України, 68-78, 2011
222011
Бюджетно-податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні
ІО Луніна, ОС Білоусова, ОО Булана
Економіка і прогнозування, 41-56, 2016
102016
Тенденції зміни підходів до державної підтримки економіки у країнах Європи та уроки для України
О Булана
ТНЕУ, 2009
92009
Бюджетно-податкові механізми стимулювання посткризової активізації підприємницької діяльності
ОО Булана
Економіка і прогнозування, 53-62, 2011
62011
Теоретико-методологічні підходи до оцінки впливу державної підтримки підприємств на національну економіку
Булана
Економіка України, С. 76-87, 2014
52014
Гармонізація трансфертного ціноутворення та митної оцінки товарів
Булана
Фінанси України, стр.83-93, 2014
5*2014
Тенденції реформування бюджетно-податкової підтримки підприємств в Україні
Булана
Фінанси України, С. 44–53, 2013
5*2013
Державна підтримка підприємства в Україні у контексті структурної модернізації національної економіки
І Луніна, О Булана
ТНЕУ, 2012
42012
Теоретичні засади вдосконалення державної підтримки підприємств в країнах з перехідною економікою
Булана
Науковий збірник "Наукові праці НДФІ", 36–45, 2011
42011
Державна допомога вітчизняним суб’єктам господарювання та її трансформація в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС
ОО Булана
Економіка України, 18-30, 2017
32017
Надання субсидій за нормами СОТ та державної допомоги згідно правил ЄС: нормативно-правове регулювання та практика застосування
Булана
Економіст, 42-45, 2009
32009
Реформування державної допомоги бізнесу в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
ОО Булана
Фінанси України, 49-63, 2016
22016
Вплив трансфертного ціноутворення на здійснення митної оцінки товарів
ОО Булана
Економіка і прогнозування, 59-71, 2015
22015
Bulanova OO, Frolova NB,(2014)
IO Lunina
Rozvytok derzhavnyh finansiv Ukrainy v umovah globalizaziyi [The development …, 0
2
Бюджетно-податкові інструменти державної підтримки підприємств в Україні з урахуванням вимог СОТ та ЄС
ОО Булана
спец. 08.00. 08 «Гроші, фінанси і кредит»/ОО Булана, 2012
12012
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ В УКРАЇНІ
ОО Булана
2018
European state aid law and tax incentives in Ukraine
O Bulana
Economy and Forecasting, 65-78, 2018
2018
Скорочення державних видатків як інструмент стимулювання економічного зростання
ОО Булана
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20