Тарас Пасічник
Тарас Пасічник
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник
ЮЄ Петруня, БВ Літовченко, ОК Ткачова, ТО Пасічник, МФ Мормуль, ...
Університет митної справи та фінансів, 2017
552017
Погляд на управління транскордонним регіоном як суб’єктом господарювання
СП Коляда, ТО Пасічник, ГЯ Глуха
Європейський вектор економічного розвитку. 2011. № 2 (11).[Електронний …, 2011
22011
Освітній фактор економічної безпеки держави
ТО Пасічник
Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка, 124-131, 2009
22009
Вплив новітніх технологій на логістику та управління ланцюгами поставок
ЮЄ Петруня, ТО Пасічник
Сумський державний університет, 2018
12018
Маркетинг інноваційних товарів у системі міжнародної кооперації підприємств
ТО Пасічник
Білоцерківський національний аграрний університет, Приватний вищий …, 2017
12017
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник
ЮЄ Петруня, ВЮ Єдинак, ЮО Кахович, БВ Літовченко, ДВ Маляр, ...
Університет митної справи та фінансів, 2017
12017
ОСВІТА У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ТО ПАСІЧНИК
ТО Пасічник,–Дніпропетр 20, 2012
12012
Моделювання процесів впливу освітнього чинника на економічну безпеку держави
ТО Пасічник
Актуальні проблеми економіки, 233-241, 2011
12011
Ринок праці і освітня галузь в Україні: аналіз чинників взаємовпливу
ТО Пасічник
Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка, 210-216, 0
1
Оцифрування та підвищення адаптивності сучасних ланцюгів поставок
ТО Пасічник
Університет митної справи та фінансів, 2019
2019
Управління інноваціями: Опорний конспект лекцій
ТО Пасічник
Університет митної справи та фінансів, 2019
2019
СУЧАСНА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ
ТО Пасічник, НС Ковтун
Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в …, 2018
2018
Особливості інноваційного підходу в логістичній діяльності підприємств
ТО Пасічник
Specifics of the innovative approach in logistics activities of the companies, 2016
2016
Використання індикаторів в формуванні та оцінюванні ефективності інноваційної стратегії підприємства
ТО Пасічник
Академія митної служби України, 2016
2016
Онлайн-революція в освіті: економічні передумови та управлінські рішення
ТО Пасічник
Академія митної служби України, 2016
2016
Інноваційний фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки
ТО Пасічник
Академія митної служби України, 2016
2016
Особливості розвитку венчурного інвестування в Україні
ТО Пасічник, АВ Літвінчук, ЯВ Мороз
Інноваційна економіка, 65-70, 2016
2016
ІНТЕГРАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ І ЛОГІСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
ТО Пасічник
Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності …, 2016
2016
Економічна роль освіти: особистісні та організаційні аспекти
ТО Пасічник
Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка, 109-114, 2010
2010
ЕКОНОМІчНА ТЕОрІя ТА ІСТОрІя ЕКОНОМІчНОї ДУМКи Дюк АА
ІМЕ ВІДНОСиНи, ТО Пасічник, ЕТА УПрАВЛІНН, НВ Бугайчук, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20