Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти
Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти
Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ ім.Ю.Федьковича
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Організація самостійної роботи студентів педагогічного училища в умовах особистісно-орієнтованого навчання: автореф. на здобуття наук. ступеня кан. пед. наук: спец. 13.00. 04 …
МІ Сичова
Київ, 2000
19*2000
Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освітив в країнах Східної Європи
МІ Олійник
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
82016
Психічне вигорання–реальність чи вигадка?
ВП Москалець, ТА Колтунович
Практична психологія та соціальна робота, 58-65, 2012
82012
Майбутній педагог початкових класів як суб’єкт специфічної педагогічної діяльності
ЮВ Журат
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 126-131, 2011
82011
Педагогічні умови формування професійної суб’єктності майбутніх вчителів початкових класів: експериментальне обґрунтування
ЮВ Журат
Педагогічний дискурс, 109-115, 2012
72012
Підліткова субкультура: неформальні молодіжні об’єднання
ТА Кривко, ДД Романовська
Чернівці: Рута, 2003
72003
Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності: історична ретроспектива
К Балаєва
Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти професійної …, 2016
62016
Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності
К Балаєва
Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції …, 2015
62015
Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04
КС Балаєва
Івано-Франківськ, 2015
6*2015
Історія дошкілля Буковини: Навчально-методичний посібник/Марія Олійник, Ярина Квасецька
МІ Олійник
Чернівці: Зелена Буковина, 2012
62012
Екзистенційна психологія: навчальний посібник
ГВ Чуйко, ІА Гуляс, ТА Колтунович
Чернівці: Прут, 2009
62009
Гуманистические ценности в современном образовании
ТА Крывко
Ціннісні орієнтації освіти у ХХІ столітті: орієнтири та напрямки сучасної …, 2005
6*2005
Гуманізація освіти і проблеми фізичного виховання і спорту
Г Чуйко, М Комісарик, Б Леко
Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури і …, 2005
62005
Полікультурне виховання як процес формування етнічної ідентичності та толерантності у дітей дошкільного віку
МІ Олійник
52013
Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку
МІ Комісарик, ГВ Чуйко
Книги–XXI, 2013
52013
Гідронімія Буковини (назви непротічних вод)
ЛБ Костик
52003
Соціально-педагогічна реабілітація дітей в спеціальних дошкільних закладах освіти засобами творчої гри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.пед.н. - 13.00.01
МІ Тютюнник
Івано-Франківськ, 1999
51999
Психологічні умови корекції професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психол.наук: 19.00.07 …
ТА Колтунович
Івано-Франківськ: ДВНЗ "Прикарпатський національний уніврситет імені Василя …, 2016
42016
Психологічні умови корекції професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07
ТА Колтунович
Національний університет "Острозька Академія", 2016
42016
Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи
МІ Олійник
Чернівці: Родовід, 2015
42015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20