Яковійчук О.В. | Yakoviichuk Oleksandr | ORCID: 0000-0003-4667-3684
Яковійчук О.В. | Yakoviichuk Oleksandr | ORCID: 0000-0003-4667-3684
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Fatty acid composition of tissue lipsds goslings and goose embryons
AS Fedorko, OO Danchenko, YV Nikolaeva, AV Yakoviyc
The Animal Biology 17 (1), 132-139, 2015
52015
Ontogenetic features of redox reactions in theámyocardium of geese
O Yakoviichuk, O Danchenko, B Kurtyak, Y Nikolaeva, A Fedorko, T Halko
Biologija 64 (4), 2018
42018
Активність дегідрогеназ циклу Кребса і антиоксидантних ферментів у м'язовій тканині гусей в умовах гіпо- і гіпероксії
ОВ Яковійчук, ОО Данченко
Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2015, 70, 2015
42015
Активність дегідрогеназ циклу кребса у м’язовій тканини гусей в ембріональному та ранньому постнатальному періодах онтогенезу
ОВ Яковійчук, ВО Дзюба, ЛМ Здоровцева, ОО Данченко
VIІ Міжнародна наукова конференція, присвячена 180-річчю Київського …, 2014
32014
Прооксидантно-антиоксидантна рівновага у тканинах серця і мозку гусей за ембріонального та раннього постнатального онтогенезу
АС Федорко, ОО Данченко, ОВ Яковійчук
Наукові доповіді НУБіП України 3 (85), 1-11, 2020
22020
Особливості змін жирнокислотного складу ліпідів м’язових тканин гусей в ембріональному і ранньому постнатальному онтогенезі
А Федорко, О Яковійчук, Ю Ніколаєва, О Данченко
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 221-225, 2016
22016
Вплив вікасолу на активність дегідрогеназ циклу Кребса та стан системи антиоксидантного захисту м’язів шлунка гусей
ОВ Яковійчук, ОО Данченко, ММ Данченко, АС Федорко, ТМ Гапоненко
Біоресурси і природокористування 11 (5-6), 15-24, 2019
12019
Жирнокислотний склад міокарду гусей за дії вікасолу
ОВ Яковійчук, ОО Данченко, ЕА Данченко, ММ Данченко, НН Данченко, ...
Наукові записки Тернопільского Національного пед. ун-ту, 2019
12019
The effect of vitamin E on the quality of geese meat
M Danchenko, H Ruban, O Danchenko, O Yakoviichuk, V Klimashevskyi, ...
Lietuvos mokslų akademija, 2019
12019
Особливості впливу екстракту вівса посівного на жирнокислотний склад ліпідів м’язових тканин гусей
ОО Данченко, ОІ Кошелев, ТІ Галько, ЮВ Ніколаєва, ОВ Яковійчук, ...
Науковий журнал" Медична та клінична хімія" 21 (3 (80)), 301, 2019
12019
Состояние прооксидантно-антиоксидантного равновесия и активность энзимов цикла Кребса в тканях печени, сердца и почек при действии различных кумулятивных доз доксорубицина
ВО Дзюба, ОБ Кучменко, ОВ Яковійчук
Біологія тварин 20 (1), 28-39, 2018
12018
Вплив екстракту вівса на процеси ліпопероксидації в тканинах печінки гусей та їхні птерилографічні показники у постнатальному онтогенезі
ОО Данченко, ЕА Данченко, ОІ Кошелев, ЛМ Здоровцева, ...
12018
Особливості процесів пероксидного окиснення та змін жирнокислотного складу ліпідів сьомги при зберіганні
ОО Данченко, ЕА Данченко, ОВ Яковійчук, ЛМ Здоровцева, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2018
12018
Стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги та активність ензимів циклу Кребса у тканинах печінки, серця і нирок за дії різних кумулятивних доз доксорубіцину
ВО Дзюба, ОБ Кучменко, ОВ Яковійчук
Біологія тварин, 28-39, 2018
12018
Вплив вікасолу на активність ферментів циклу Кребса і антиоксидантної системи та стан пероксидного окиснення у м’язах гусей
ОВ Яковійчук, ГВ Рубан, ОО Данченко
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 109-116, 2017
12017
Активність деяких ензимів циклу Кребса у гладкій м’язовій тканині шлунку гусей за дії розчину менадіону
ОВ Яковійчук, ДО Майборода, ВО Дзюба, АК Умерова, ОО Данченко
Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю "Сучасний …, 2017
12017
Особливості антиоксидантного впливу вітаміну e на окисні процеси у м’ясі гусей
ГВ Рубан, ОВ Яковійчук, ТІ Галько, ОО Данченко
The Animal Biology 19 (3), 82-87, 2017
1*2017
Активність сукцинатдегідрогенази та 2-оксоглутаратдегідрогенази у м’язових тканинах гусей за дії розчину менадіону в період раннього постнатального онтогенезу
ОВ Яковійчук, ІЮ Бугонько, ОО Данченко, ДО Майборода, ВО Дзюба
ІІI міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні питання …, 2017
12017
Особливості підтримки балансу окисно-відновних реакцій у тканинах гусей наприкінці ембріонального та в ранньому постнатальному періоді онтогенезу
ОВ Яковійчук, ОО Данченко, ГВ Рубан, АС Федорко, ЮВ Ніколаєва
Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки, 106-115, 2017
12017
Зв’язок метаболізму жирних кислот із процесами енергетичного обміну і пероксидного окиснення у м’язовій тканині гусей в умовах гіпо- та гіпероксії
ОВ Яковійчук, ІЮ Бугонько
The Ukrainian biochemical journal 88 (4), 128, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20