Follow
Євтух Т.В. , Евтух Т.В., Yevtukh T.V.
Євтух Т.В. , Евтух Т.В., Yevtukh T.V.
Інститут гідробіології Національної Академіі Наук України, Институт гидробиологии НАН Украины,Institute of Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Peculiarities of migration and distribution of the main groups of organic matter in the water of the Kiev Reservoir depending on the oxygen regime
TA Vasilchuk, VP Osipenko, TV Yevtukh
Hydrobiological Journal 47 (2), 2011
132011
On the ecology of phytoepiphyton of water bodies of the Dnieper River basin
PD Klochenko, TF Shevchenko, TA Vasilchuk, VP Osipenko, TV Yevtukh, ...
Hydrobiological Journal 50 (3), 2014
122014
Особенности миграции и распределения основных групп органических веществ в воде Киевского водохранилища в зависимости от кислородного режима
ТА Васильчук, ВП Осипенко, ТВ Евтух
Гидробиологический журнал, 2010
82010
Seasonal dynamics of basic groups of organic matter in different water bodies
VP Osypenko, TA Vasylchuk, TV Yevtukh
Gidrologiya, gidrokhimiya i gidroekologiya (Hydrology, hydrochemistry and …, 2012
42012
Донні відклади як джерело забруднення водного середовища органічними речовинами
ТО Васильчук, ВП Осипенко, ТВ Євтух
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія 8, 36-40, 2005
42005
Peculiarities of the distribution of dissolved organic matter in water bodies of urban territories
VP Osypenko, TV Yevtukh
Hydrobiological Journal 54 (5), 2018
12018
Сезонна динаміка вмісту основних груп розчинених органічних речовин у водоймах різного типу
ВП Осипенко, ТО Васильчук, ТВ Євтух
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 134-140, 2012
12012
Порівняння вмісту вуглеводів і білковоподібних речовин у воді річок басейну р. Прип’яті та Київського водосховища залежно від концентрації гумусових речовин
ВП Осипенко, ТО Васильчук, ТВ Євтух
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 179-184, 2011
12011
Сезонний розподіл розчинених органічних речовин у воді озера Вербного (м. Київ)
ВП Осипенко
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 32-39, 2018
2018
Особливості розподілу розчинених органічних речовин у воді різних ділянок київських водойм
ВП Осипенко, ТВ Євтух
Біологічні дослідження–2017, 135-137, 2017
2017
Сезонна динаміка вмісту і особливості міграції молібдену у воді Київського і Канівського водосховищ залежно від компонентного складу розчинених органічних речовин
ІІ Ігнатенко, ВП Осипенко, ТВ Євтух
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
2015
Гидрохимические исследования реки Лыбеди–правого притока Днепра
ВП Осипенко, ТВ Евтух
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 55-60, 2015
2015
К экологии фитоэпифитона водоемов бассейна р. Днепр
ПД Клоченко, ТФ Шевченко, ТА Васильчук, ВП Осипенко, ТВ Евтух, ...
Гидробиологический журнал, 2014
2014
Вплив аеробних і анаеробних умов на міграцію та розподіл органічних речовин у водоймах з уповільненим водообміном
ТО Васильчук, ВП Осипенко, ТВ Євтух
Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений: II …, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14