Follow
Ozar Mintser
Ozar Mintser
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Verified email at nmapo.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині: навч. посібник
ОП Мінцер, ЮВ Вороненко, ВВ Власов
К.: Вища школа, 2003
1302003
Інформаційні технології в охороні здоров'я і практичній медицині: У 10 кн. Кн. 5. Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині: навч. посіб.
ОП Мінцер, ЮВ Вороненко, ВВ Власов
К.: Вища школа 350, 2003
1092003
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
832009
Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер, ВВ Краснов
Вороненко ЮВ, Мінцер ОП, Краснов ВВ–К, 2009
532009
Применение информационных технологий в современной реабилитологии
ОА Панченко, ОП Минцер
К.: КВИЦ 136, 2013
372013
Реформування системи медичної освіти в світлі концепції суспільство знань
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер
Український медичний часопис 1 (51), 6-13, 2006
352006
The study of the electromagnetic component of the human body as a diagnostic indicator in the examination of patients with non-communicable diseases: problem statement
OP Mintser, VV Semenets, ММ Potiazhenko, РМ Podpruzhnykov, ...
Aluna Publishing, 2020
292020
Інформаційні технології в хірургії
ОП Мінцер, ВЗ Москаленко, СВ Веселий
Вища школа, 2004
292004
Інформатика та охорона здоров’я
ОП Мінцер
Медична інформатика та інженерія, 8-22, 2010
272010
Безперервний професійний розвиток лікарів і провізорів–нові принципи побудови системи
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер
252011
Розвиток нових технологій у післядипломній освіті лікарів і провізорів: тенденції, експертні висновки та реальні оцінки ефективності навчання
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер
Медична освіта, 19-23, 2013
242013
Сучасні комп'ютерні Грід-технології та їх застосування в медичних дослідженнях
ОІ Корнелюк, ОП Мінцер
182008
Засади створення єдиної державної системи інформаційного забезпечення закладів охорони здоров’я
ОП Мінцер, ЛЮ Бабінцева, МВ Банчук
Медична інформатика та інженерія, 5-13, 2011
172011
Фактори реформування системи вищої післядипломної медичної освіти
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер
Науково-методична конференція з міжнародною участю Проблеми безперервного…, 2007
172007
Організація безперервного професійного розвитку викладачів у системі медичної освіти (аналітичний огляд та пропозиції)
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер, ВВ Краснов
Медична освіта, 2012
162012
Використання принципів медичної онтології для побудови сценарних моделей післядипломного навчання лікарів і провізорів
ОП Мінцер, ОЄ Стрижак, СВ Денисенко
152013
Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України
ВФ Москаленко, МВ Банчук, ТД Бахтеєва, ОМ Біловол, ІЄ Булах, ...
К.: Книга плюс, 2009
152009
Obroblennia klinichnykh i eksperymentalnykh danykh u medytsyni
OP Mintser, V YuV, V VV
Navch posibnyk. Kyiv, Vyshcha shkola 350, 2003
152003
Визначення компетенції в оцінці якості підготовки фахівців у системі безперервного професійного розвитку лікарів
АМ Сердюк
Україна. Здоров’я нації, 118-123, 2007
142007
Концепція інформатизації охорони здоров'я України
ОП Мінцер, ЮВ Вороненко, ЛЮ Бабінцева, МВ Банчук, ВВ Краснов, ...
132012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20