Follow
Ozar Mintser
Ozar Mintser
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Verified email at nmapo.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині: навч. посібник
ОП Мінцер, ЮВ Вороненко, ВВ Власов
К.: Вища школа, 2003
1362003
Інформаційні технології в охороні здоров'я і практичній медицині:[у 10 кн.]
ОП Мінцер, ЮВ Вороненко, ВВ Власов
К.: Вища школа 350, 2003
1092003
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
852009
Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер, ВВ Краснов
Вороненко ЮВ, Мінцер ОП, Краснов ВВ–К, 2009
562009
Evaluation of the human bioelectromagnetic field in medicine: the development of methodology and prospects are at the present scientific stage
OP Minser, МM Potiazhenko, GV Nevoit
Wydawnictwo Aluna, 2019
442019
Криотерапия: монография
ОА Панченко
К.: КВИЦ, 2013
362013
Реформування системи медичної освіти в світлі концепції суспільство знань
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер
Український медичний часопис 1 (51), 6-13, 2006
362006
The study of the electromagnetic component of the human body as a diagnostic indicator in the examination of patients with non-communicable diseases: problem statement
OP Mintser, VV Semenets, ММ Potiazhenko, РМ Podpruzhnykov, ...
Aluna Publishing, 2020
332020
Інформатика та охорона здоров’я
ОП Мінцер
Медична інформатика та інженерія, 8-22, 2010
302010
Безперервний професійний розвиток лікарів і провізорів–нові принципи побудови системи
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер
272011
Інформаційні технології в хірургії
ОП Мінцер, ВЗ Москаленко, СВ Веселий
Вища школа, 2004
262004
Розвиток нових технологій у післядипломній освіті лікарів і провізорів: тенденції, експертні висновки та реальні оцінки ефективності навчання
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер
Медична освіта, 19-23, 2013
242013
Засади створення єдиної державної системи інформаційного забезпечення закладів охорони здоров’я
ОП Мінцер, ЛЮ Бабінцева, МВ Банчук
Медична інформатика та інженерія, 5-13, 2011
182011
Сучасні комп'ютерні Грід-технології та їх застосування в медичних дослідженнях
ОІ Корнелюк, ОП Мінцер
182008
Концепція інформатизації охорони здоров'я України
ОП Мінцер, ЮВ Вороненко, ЛЮ Бабінцева, МВ Банчук, ВВ Краснов, ...
172012
Організація безперервного професійного розвитку викладачів у системі медичної освіти (аналітичний огляд та пропозиції)
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер, ВВ Краснов
Медична освіта, 2012
172012
Сучасні методи і засоби для визначення і діагностування емоційного стресу
НП Злепко, ВВ Сєргєєва, ОЮ Азархов, СВ Костішин
ВНТУ, 2011
162011
Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України
ВФ Москаленко, МВ Банчук, ТД Бахтеєва, ОМ Біловол, ІЄ Булах, ...
К.: Книга плюс, 2009
162009
Визначення компетенції в оцінці якості підготовки фахівців у системі безперервного професійного розвитку лікарів
АМ Сердюк
Україна. Здоров’я нації, 118-123, 2007
162007
Фактори реформування системи вищої післядипломної медичної освіти
ЮВ Вороненко, ОП Мінцер
Науково-методична конференція з міжнародною участю Проблеми безперервного…, 2007
162007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20