Новік Ірина, Novik Iryna,Ірина Геращенко \ Iryna Herashchenko (ORCID:0000-0003-1912-8576)
Новік Ірина, Novik Iryna,Ірина Геращенко \ Iryna Herashchenko (ORCID:0000-0003-1912-8576)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Антикризисное управление персоналом
ГД ИА Геращенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2014
182014
Розробка фінансової стратегії як елемент антикризової програми підприємства
ЛФ Ніколаєнко, ІО Геращенко
Хмельницький національний університет, 2010
162010
Оценка операционных денежных потоков в условиях неопределенности
И Геращенко
Проблемы теории и практики управления, 73-83, 2009
162009
Оптимизация инвестиционного проектирования в предпринимательской деятельности
И Геращенко
Проблемы теории и практики управления, 93-102, 2007
112007
Аутстафінг–інструмент в управління персоналом
ІО Геращенко
Вісник національного технічного університету ХПІ, 15-22, 2010
102010
Організаційні та правові аспекти здійснення аутстафінгу в Україні
ОВ Ачкасова
Проблеми економіки, 95-99, 2014
92014
Особливості стратегічного планування діяльності на підприємствах
ГП Домбровська, ІО Геращенко
Харківська національна академія міського господарства ім. ОМ Бекетова, 2008
82008
Потенціал підприємства: формування, управління та розвиток
ГІО Прохорова В.В.
Харків, видавництво "НТМТ", 2013
72013
Інноваційні методи управління фінансовою стійкістю підприємства
ІО Геращенко, АЮ Войтенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
72012
Бюджетування як сучасний метод управління собівартістю продукції в ринкових умовах
ІО Геращенко
Харківська національна академія міського господарства ім. ОМ Бекетова, 2011
72011
Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства
ІО Геращенко
НТУ" ХПІ", 2017
62017
Управління конкурентоспроможністю підприємства
ІО Геращенко, ОО Шмадченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2015
62015
Антикризове управління підприємствами агропромислового комплексу
МС Пантелєєв, ІО Геращенко, ОВ Бережна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 48–56-48–56, 2014
62014
Аутстафінг–інструмент в управлінні персоналом
ГП Домбровська, ІО Геращенко
НТУ" ХПІ", 2010
52010
Проблеми та механізми реалізації пріоритетних напрямів стратегії розвитку інноваційної політики України в міжнародному підприємництві
ІО Новік, НМ Шматько, МВ Кармінська-Бєлоброва
Baltija Publishing, 2018
42018
Autstafinh–instrument upravlinnia personalom
HP Dombrovska, IO Herashchenko
Outstaffing-HR tool]. Visnyk NTU «KhPI, 15-22, 2010
42010
Osoblyvosti stratehichnoho planuvannia diialnosti na pidpryiemstvi
HP Dombrovska, IO Herashchenko
Features of the strategic planning of the company]. Komunalne hospodarstvo …, 2008
42008
Напрямки підвищення ефективності управління фінансовою стійкістю на підприємстві
ІО Геращенко
НТУ" ХПІ", 2018
32018
Управління ефективністю використання основних засобів
ІО Геращенко, ОА Стрижко
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 2015
32015
Етика підприємницької діяльності
ІО Геращенко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20