Follow
Вадим Дорогобід
Вадим Дорогобід
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, електромеханічний факультет
Verified email at pntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розроблення системи автоматизованого керування технологічним процесом виробництва сусла з використанням відварного методу затирання солоду
ВП Дорогобід, МІ Лесковець
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2019
2019
Research of the direct torque control system by induction motor= Дослідження системи прямого управління моментом асинхронного двигуна
АІ Альзубайді, ВП Дорогобід, МС Хасан, МК Бороздін
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2018
2018
PID Control of Hydraulic Turbine with Excitation and Synchronization Systems= ПІД керування гідравлічною турбіною з системами збудження та синхронізації
АІ Алзубаяді, ВП Дорогобід, МК Бороздін, РВ Захарченко
International Journal of Engineering & Technology, 2018
2018
Research of the direct torque control system by induction motor
AIJ Alzubaydy, VP Dorohobid, SH Mohammed, MK Borozdin
Системи управління, навігації та зв'язку, 3-8, 2018
2018
Investigation of nonlinear processes in radio devices as a guarantee of increase the quality functioning for radio location systems= Дослідження нелінійних процесів у …
ОВ Шефер, ВП Дорогобід
Izdevnieciba" Baltija Publishing" Lacplesa iela 41A, Riga, 2017
2017
Розроблення моделі ліфта на базі програмованого логічного контролера
ВП Дорогобід, А Альзубайді
Державний університет телекомунікацій, Київ, 2017
2017
Інструменти для забезпечення дистанційної роботи інженера
ВП Дорогобід, МВ Семеніхін
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017
2017
Підвищення точності місцеположення рухомих об’єктів за рахунок використання системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України
ВП Дорогобід, СВ Козелков, МК Бороздін
Системи управління, навігації та зв'язку 3 (43), 7-10, 2017
2017
Электрические параметры одномачтового несимметричного излучателя= Електричні параметри одномачтового несиметричного випромінювача
МК Бороздін, ВП Дорогобід, ОО Таган
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017
2017
Monitoring and controlling of smart overhead travelling grane using PLC and SCADA= Моніторинг та управління інтелектуальним мостовим краном на базі ПЛК та СКАДА
А Альзубайді, ВП Дорогобід
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017
2017
Design, implementation and test a model of an electrical elevator controlled using PLC= Проектування, впровадження і тестування моделі ліфта, керованого за допомогою …
ВП Дорогобід, МК Бороздін, А Альзубайді
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017
2017
Адаптивне управління чергами заявок у телекомункаційній мережі
ВВ Луцьо, БР Боряк, ВП Дорогобід
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2016
2016
Моделювання каналу предачі сигналів супутникових радіонавігаційних систем
ВВ Луцьо, БР Боряк, ВП Дорогобід
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2016
2016
Використання комплексної системи навігації в системах автоматизованого управління рухом
ВП Дорогобід
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2015
2015
Визначення границь проведення досліджень можливостей комплексної навігації
ВП Дорогобід
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2015
2015
ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ
ВП Дорогобід, СВ Козелков, МК Бороздін
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16