Lyudmila Velcheva,  Вельчева Людмила Григорівна, Вельчева Л.Г.
Lyudmila Velcheva, Вельчева Людмила Григорівна, Вельчева Л.Г.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування екологічної культури школярів: навчально-методичний посібник
ВД Мелаш, ЛГ Вельчева, ЛГ Вельчева, ВВ Молодиченко
82009
Вивчення стану атмосферного повітря методом ліхеноіндикації
ЛГ Вельчева, ЛВ Антоновська
Екологія та ноосферологія 19 (1-2), 182-185, 2008
52008
Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанта передпосівної обробки насіння соняшнику сорту Чумак
ЛА Покопцева, ІЄ Іванова, ЛГ Вєльчева, ИЕ Иванова, ЛГ Вельчева
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
42015
НАВЧАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА „ДИВОСВІТ НАВКОЛО НАС” ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ЛГ Вельчева, ВА Васін
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2010
22010
Екологічна стежка навчально-наукового арборетума.
Вельчева Л.Г., Антоновська Л.В.
Постметодика 2005 (4-5), С.19-22, 0
2*
Метод проектів як освітня інновація
ЛГ Вельчева, ГГ Забишна, СА Степанова
Zpravy vedecke ideje: materialy XV mezinarodni vedecko-prakticka konference …, 2019
12019
Досвід вирощування, заготівлі та використання рослинного матеріалу малопоширених сільськогосподарських культур в аранжуванні
ЮЛ Бредіхіна, НМ Туровцева, ОЄ Пюрко, ЛГ Вельчева
Науковий вісник НЛТУ України, 27-31, 2019
12019
Екологічний моніторинг стану дубового гаю селища В'ячеславка
ЛГ Вельчева, ОВ Гнатів, ВА Васін
Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького, 115-122, 2015
12015
Гістолого-адаптивні перебудови вегетативних органів родини Asteraceae (родів Taraxacum l., Achillea l., Helichrysum l.)
ОЄ Пюрко, СМ Казакова, ЕС Шкаріна, ЛГ Вельчева
Сучасні проблеми природничих наук: зб. матеріалів наук. інтернет-конф …, 2020
2020
Індукований мутагенез кукурудзи
ЛГ Вельчева, ОЄ Пюрко
Materials of the XVI International scientific and practical conference …, 2020
2020
Актуальність педагогічних інновацій
ЛГ Вельчева, ІО Лихацька
Materials of the XVI lnternational scientific and practical Conference …, 2020
2020
Практикум з квітникарства: навчальний посібник для здобувачів вищої освити першого освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»
ЛГ Вельчева, ОЄ Пюрко, ЮЛ Бредіхіна
Мелітополь, 2020
2020
Захисно-гістологічні перебудови вегетативних органів галофільних рослин Півдня України
ОЄ Пюрко, ЛГ Вельчева, ВЄ Пюрко
Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики …, 2019
2019
Вплив системи утримання ґрунту у органічному саду на біометричні показники дерев черешні
ТВ Герасько, ЛГ Вельчева, ІЄ Іванова, ГВ Нінова
Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, 48-54, 2019
2019
Вплив системи утримання грунтів в органічному саду на показники якості плодів черешні
ТВ Герасько, ТВ Герасько, ЛГ Вельчева, ЛГ Вельчева, ІЄ Іванова, ...
Херсонський державний аграрний університет, 2019
2019
Роль дослідницької роботи в перспективі розвитку біологічної освіти
ЛГ Вельчева, ТМ Томенко, ІО Крючкова, ОЄ Пюрко
Vedecky prumysl evropskeho kontinentu-2018: materialy XIV mezinarodni …, 2018
2018
Гістолого-функціональна характеристика вегетативних органів лікарських рослин Helichrysum Arenarium L. та Mentha Piperita L. в умовах північно-західного Приазов’я
ОЄ Пюрко, ЛГ Вельчева, ВЄ Пюрко, ЮЛ Бредіхіна, НМ Туровцева
Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2018
2018
Практичні заняття з ботаніки і фізіології рослин у фаховій підготовці майбутніх вчителів біології
ЛГ Вельчева, ЛГ Вельчева, ОЄ Пюрко, ЮЛ Бредіхіна
Мелітополь: видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018
2018
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
ЛГ Вельчева, ОЄ Пюрко
О 75 Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції …, 2018
2018
Морфо-метрична характеристика мінливості листків беріз в умовах техногенного забруднення Запорізької області
ОЄ Пюрко, ЛГ Вельчева, ВЄ Пюрко, НМ Туровцева
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20