Наталія Волоснікова, Наталия Волосникова, Nataliia Volosnikova, Nataliya Volosnikova (ORCID:0000
Наталія Волоснікова, Наталия Волосникова, Nataliia Volosnikova, Nataliya Volosnikova (ORCID:0000
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Трансакційні витрати інноваційної діяльності в умовах ринкової трансформації
НМ Волоснікова
автореф…. дис…. к. е. н.: НМ Волоснікова, 2008
62008
Формування ринкового інституціонального середовища інноваційної діяльності
СІ Архієреєв, НМ Волоснікова, СИ Архиереев, НМ Волосникова
ДонНТУ, 2004
62004
Формування і розвиток інфраструктурної логістичної безпеки на мікро-та макрорівнях
НМ Волоснікова
Університет економіки і підприємництва, 2012
32012
Планування та аналіз трансакційних витрат розробки інноваційної продукції
НМ Волоснікова
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 42-49, 2006
32006
Formuvannia rynkovoho instytutsionalnoho seredovyshcha innovatsiinoi diialnosti
SI Arkhiiereiev, NM Volosnikova
Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu 76, 17-22, 2004
32004
Методологічні засади інтегрування ефективних методів моделювання дисперсійної характеристики логістизації процесів на підприємствах
НМ Волоснікова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
12013
Імітаційне моделювання як інструмент оптимізації примирення логістичних підсистем
НМ Волоснікова
Вісник соціально-економічних досліджень, 189-195, 2013
12013
Вплив інституційного забезпечення на напрямок вектору інтегрованої логістизації процесів на підприємствах
НМ Волоснікова
Інститут трансформації суспільства, 2013
12013
Організаційно-економічні фактори формування трансакційних витрат інтегрованої логістизації процесів на підприємствах
НМ Волоснікова
Одеський національний економічний університет, 2013
12013
Макроекономічна політика в Україні: аналіз та спрямування
НМ Волоснікова
НТУ" ХПІ", 2010
12010
Курс економічної теорії
СІ Архієреєв, НБ Решетняк, СГ Вініцка, ОВ Решетняк, ВМ Двінських, ...
НТУ" ХПІ", 2008
12008
Міжнародна економіка і міжнародні економічні відносини
СІ Архієреєв, НМ Волоснікова, СО Климова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Курс мікроекономіки
ФВ Абрамов, СІ Архієреєв, ТА Дяченко, НМ Волоснікова, СО Климова, ...
Іванченко ІС, 2019
2019
Макроекономіка
СІ Архієреєв, НМ Волоснікова, НН Губанова, ТА Дяченко, СО Климова, ...
ФОП Іванченко ІС, 2019
2019
Макроекономіка
СІ Архієреєв, НМ Волоснікова, НН Губанова, ТА Дяченко, СО Климова, ...
ФОП Іванченко ІС, 2019
2019
Мікро-та макроекономічний рівень інституційного забезпечення управління ресурсним потенціалом фірми
НМ Волоснікова
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Системні чинники грошово-кредитної політики та їх вплив на мікро-та макроекономічні процеси в Україні
НМ Волоснікова
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Управління інфраструктурною виробничою безпекою на мікро-та макрорівнях економіки
НМ Волоснікова
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Засоби та механізми протидії тіньовій економіці в контексті соціальної відповідальності
НМ Волоснікова, ДС Котляр
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Соціальна відповідальність транснаціональних корпорацій перед аціональними соціально-економічними системами
НМ Волоснікова, ЯМ Тверська
НТУ" ХПІ", 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20