Вовканич Андрій Степанович; Andriy Vovkanych
Вовканич Андрій Степанович; Andriy Vovkanych
Професор фізичної реабілітації, Львівський дежавний університет
Verified email at ldufk.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль і місце фахівця з фізичної реабілітації в системі охорони здоров'я населення
Є Приступа, А Вовканич
202011
Вступ у фізичну реабілітацію (матеріали лекційного курсу): навч. посіб.
АС Вовканич
Львів: НВФ «Українські технології, 2008
132008
Захворюваність студентів вищих навчальних закладів, які належать до спеціальних медичних груп
НП Вольєва, АС Вовканич
122011
Лікувальна фізична культура при захворюваннях дихальної системи
А Вовканич, О Романчак
ЛДІФК, 2006
122006
Вступ до фізичної реабілітації
АС Вовканич
ЛДУФК, 2013
102013
Інструктивні матеріали по догляду за хворими з травмою спинного мозку
А Вовканич
92000
Фізичні вправи як складова реабілітаційного процесу дітей з розладами особистості і поведінки [Електронний ресурс]/Вовканич А., Приступа Є., Самолюк Х
А Вовканич
Спортивна наука України, 2011
52011
Програма підготовки спеціалістівреабілітологів
АС Вовканич, ВМ Трач, ГВ Тупайло
Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції: Зб. теорет. та метод. матеріалів …, 1995
51995
Методичні особливості проведення оцінювання статичної рівноваги та ризику падіння у пацієнтів із забоєм головного мозку за шкалою Берга
Н Росолянка, А Вовканич, Б Крук
МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ, 2019
42019
Первинний аналіз причин летальних випадків під час уроків фізичного виховання
Є ПРИСТУПА, А ВОВКАНИЧ, Ю ПЕТРИШИН
Фізична активність, здоров’я і спорт, 18-27, 2015
42015
Підготовка фахівців з фізичної реабілітації у контексті розвитку освіти у галузі фізичного виховання і спорту
АС Вовканич
Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник …, 2010
42010
Теоретико-методичне обгрунтування застосування засобів фізичної реабілітації у хворих з черепно-мозковою травмою середньої важкості в умовах стаціонару
Н Росолянка, Б Крук, А Вовканич
ЛДУФК, 2017
32017
Гідрокінезотерапія як засіб поетапного формування рухових навичок дітей 3-5 років з церебральним паралічем спастичної форми
ІВ Таран
Львів. держ. ун-т фіз. культури.-Львів, 2014
22014
Соціальні проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи з інвалідами у Львівській області
Т Курчаба, О Бас, А Вовканич
Ахіл, 2003
22003
Працездатність окремих груп спортсменів при виконанні повторних статичних навантажень
АС Вовканич
ЛДІФК.-Л., 1996
21996
Організаційні аспекти реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями
ЮО Долинний
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Фізична реабілітація осіб похилого віку з руховими порушеннями при хворобі Паркінсона
НП Вольєва, АС Вовканич
12013
Роль и место специалиста по физической реабилитации в системе охраны здоровья населения
ЕН Приступа, АС Вовканич
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2011
12011
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХОЛОДОВИХ ВОДНИХ ПРОЦЕДУР НА ПОКАЗНИКИ ГЕМОДИНАМІКИ У ЛЮДЕЙ З ПІДВИЩЕНИМ АРТЕРІАЛЬНИМ ТИСКОМ.
БВ Дикий, АС Вовканич
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
12008
Розвиток кафедри фізичної реабілітації у Львівському державному інституті фізичної культури
А Вовканич
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 42-44, 2006
12006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20