Вовканич Андрій Степанович; Andriy Vovkanych
Вовканич Андрій Степанович; Andriy Vovkanych
Професор фізичної реабілітації, Львівський дежавний університет
Verified email at ldufk.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Роль і місце фахівця з фізичної реабілітації в системі охорони здоров'я населення
Є Приступа, А Вовканич
152011
Вступ у фізичну реабілітацію
АС Вовканич
Львів: Українські технології, 2008
102008
Лікувальна фізична культура при захворюваннях дихальної системи
А Вовканич, О Романчак
ЛДІФК, 2006
102006
Захворюваність студентів вищих навчальних закладів, які належать до спеціальних медичних груп
НП Вольєва, АС Вовканич
92011
Інструктивні матеріали по догляду за хворими з травмою спинного мозку
А Вовканич
62000
Вступ до фізичної реабілітації
АС Вовканич
ЛДУФК, 2013
52013
Фізичні вправи як складова реабілітаційного процесу дітей з розладами особистості і поведінки [Електронний ресурс]/Вовканич А., Приступа Є., Самолюк Х
А Вовканич
Спортивна наука України, 24-32, 2011
52011
Програма підготовки спеціалістівреабілітологів
АС Вовканич, ВМ Трач, ГВ Тупайло
Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції: Зб. теорет. та метод. матеріалів …, 1995
51995
Первинний аналіз причин летальних випадків під час уроків фізичного виховання
Є ПРИСТУПА, А ВОВКАНИЧ, Ю ПЕТРИШИН
Фізична активність, здоров’я і спорт, 18-27, 2015
42015
Підготовка фахівців з фізичної реабілітації у контексті розвитку освіти у галузі фізичного виховання і спорту
АС Вовканич
Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник …, 2010
32010
Працездатність окремих груп спортсменів при виконанні повторних статичних навантажень
АС Вовканич
ЛДІФК.-Л., 1996
21996
Організаційні аспекти реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями
ЮО Долинний
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Роль и место специалиста по физической реабилитации в системе охраны здоровья населения
ЕН Приступа, АС Вовканич
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2011
12011
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХОЛОДОВИХ ВОДНИХ ПРОЦЕДУР НА ПОКАЗНИКИ ГЕМОДИНАМІКИ У ЛЮДЕЙ З ПІДВИЩЕНИМ АРТЕРІАЛЬНИМ ТИСКОМ.
БВ Дикий, АС Вовканич
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
12008
Розвиток кафедри фізичної реабілітації у Львівському державному інституті фізичної культури
А Вовканич
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 42-44, 2006
12006
Соціальні проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи з інвалідами у Львівській області
Т Курчаба, О Бас, А Вовканич
Ахіл, 2003
12003
Контроль за життєвими показниками: методична розробка до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії»
А Вовканич
2019
Обстеження умов проживання неповносправних: методична розробка до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії»
А Вовканич
2019
Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії: навчальна програма для студентів спеціальності 227 „Фізична терапія та ерготерапія”(I курс, факультет фізичної …
А Вовканич
2018
Вплив вібрацій на діяльність спортсменів
Л Вовканич, Ю Борецький, Я Свищ, Х Шавель, Р Тимочко-Волошин, ...
СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ, 12-20, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20