Смольський Олександр
Смольський Олександр
доцент кафедри хімії,технологій та фармації, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Синтез похідних 2-R-(4, 6-диморфолін-4-іл-1, 3, 5-триазин-2-іл)-N-метилгідразинкарботіоаміду та дослідження їх антиоксидантної активності
ЮВ Ренькас, ВВ Суховєєв, ОС Смольський
Фармацевтичний журнал, 68-75, 2010
52010
вплив пробіотика БПС-44 на стан антиоксидантної системи організму коропа
ВО Агеєв, ОС Смольський, ТМ Смольська, СВ Дерев’янко, ЛВ Божок
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2006
32006
Основи хімії гетероциклічних сполук
ВО Янченко, ОС Смольський, АМ Демченко
12018
Синтез та антиоксидантні властивості похідних 2-R-(4, 6-дипіролідин-1-ІЛ)-[1, 3, 5]-триазин-2-ІЛ)-N-гідразинокарботіоамідів
АМ Демченко, ОІ Барчина, ВВ Суховєєв, ОС Смольський, АВ Курач
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
12011
Синтез та антиоксидантні властивості похідних N, N’-дифеніл-N-(3, 4-дигідро-2Н-5-піроліл) сечовини
АМ Демченко, ОС Смольський, ВВ Суховєєв
Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся і суміжних територій (до 25 …, 2011
2011
СИНТЕЗ И АНТИРАДИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ N, N'-ДИФЕНИЛ-N, 4-ДИГИДРО-2Н-5-ПИРРОЛИЛ) МОЧЕВИНЫ
АМ Демченко, ОС Смольський, ВВ Суховєєв
Вісник Одеського національного університету. Хімія 16 (4-5), 12-17, 2011
2011
Синтез та антирадикальна ефективність похідних 4, 6-диморфоліно-1, 3, 5-триазинів
ОІ Барчина, АМ Демченко, ОС Смольський, ВВ Суховєєв, ...
Фармацевтичний журнал, 43-49, 2011
2011
Синтез та антиоксидантна активність похідних 4, 6-біс-(етиламіно)-2-ацилтіотриазинів-1, 3, 5
ОІ Барчина, ІВ Геращенко, ВВ Суховєєв, ОС Смольський, ...
Фармацевтичний журнал, 56-57, 2011
2011
Особливості викладання навчальної дисципліни “Біологічна хімія» при підготовці фахівців фізичної культури та спорту
БВ Яковенко, ОС Смольський, ОБ Мехед, ЖВ Замай
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ Шевченка, 2009
2009
Синтез та антиоксидантні властивості 2-аміно-3-R-бензоїл-N-(4-метоксифеніл)-1-індолізинкарбоксамідів
AР Хайрулін, АМ Демченко, ОС Смольський, МО Лозинський
Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 2008
2008
Синтез та антиоксидантна активність основ манніха 4-ариліденаміно-4н-1, 2, 4-триазол-3-тіолів
АМ Демченко, ВО Янченко, ОС Смольський, ВО Агеїв, МО Лозинський
Фармацевтичний журнал, 2004
2004
Влияние абиотических факторов среды на образование кетоновых тел у рыб
АО Жиденко, ВВ Грубінко, ОС Смольський
Гидробиологический журнал, 1994
1994
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–12