Подписаться
Віталій Лапінський (В.Лапинский, Lapinskyi Vitalii, V. Lapinsky, ORCID ID 0000-0002-2832-4774)
Віталій Лапінський (В.Лапинский, Lapinskyi Vitalii, V. Lapinsky, ORCID ID 0000-0002-2832-4774)
PhD in Physical and Mathematical Sciences, Assosiate Professor in Computer Science
Подтвержден адрес электронной почты в домене undip.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики
МІШ М. І. Жалдак, В. В. Лапінський
Інформатика, 128, 2004
451*2004
Методологічні та методичні основи створення і використання електронних засобів навчального призначення
ВЮ Биков, ВВ Лапінський
Комп’ютер у школі та сім’ї, 3-6, 2012
3142012
Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів
ВВЛ А. М. Гуржій
Інформаційні технології в освіті : зб. наук. праць., 3 - 5, 2013
1602013
Навчальне середовище нового покоління та його складові
ВВ Лапінський
Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно …, 2008
1532008
Конструювання тестів
ММП Кухар Л.О., Сергієнко В.П. , Лапінський В.В.
Луцьк, 2010
114*2010
Педагогічні аспекти створення і використання електронних засобів навчання
ВМ Мадзігон, ВВ Лапінський, ЮО Дорошенко
Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць.–К.: Пед. думка, 70-78, 2003
822003
Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України:монографія
МПШ В.В. Лапінський. А. Ю. Пилипчук, ВЮ Бикова
К. : Педагогічна думка,. – 160 с., 160 с., 2010
64*2010
Дидактичні вимоги до комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання
ВВ Лапінський
Нові технології навчання: Спецвипуск, 104-107, 2004
542004
Електронні освітні ресурси – дидактичні вимоги і класифікація
ВВ Лапінський
Міжнародна конференція ITEA Нові інформаційні технології в освіті для всіх 1 …, 2013
412013
Комп'ютерно-орієнтоване навчальне середовище та вимоги до його реалізації
В Лапінський, М Шут
Наукові записки.–Кіровоград: РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 79-85, 2008
402008
Проблемні аспекти розробки і використання електронного підручника
ВВ Лапінський
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання.-Вип 4, 148-154, 2001
392001
Мультимедійні засоби навчання
ТС П Ротаєнко, Л Семко, Н Самойленко, Ю Дорошенко, В Лапінський
Інформатика, 11-15, 2003
36*2003
ІТ-готовність вчителів іноземних мов: методологія, теорія, технології : навчальний посібник.
ЛВВ Гуржій А.М., Карташова Л.А.
Інститут обдарованої дитини., 2013
32*2013
Педагогические требования к цифровым образовательным ресурсам
ВВ Лапинский
Современные достижения в науке и образовании: сб. трудов ІІІ Междунар. науч …, 2009
312009
Міжнародні тенденції розвитку інформатизації освіти та підвищення її якості
ВВ Лапінський, АС Міна, КІ Скрипка
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (19), 2010
262010
Застосування до навчання фізики складових сучасного навчального середовища
ЛВВ Шут МІ
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2008
262008
Взаємозв’язок інформатизації суспільства й системи освіти
ЛВВ Гуржій А. М.
Комп’ютер у школі та сім’ї 8 (128), 29-34, 2015
242015
Проблема вибору першої мови програмування—сьогоднішнє бачення
ВВ Лапінський
Комп'ютер у школі та сім'ї 1, 14-17, 2014
242014
Електронні засоби навчального призначення – світовий досвід й українська освіта
ВВ Лапінський
Вища освіта України 3 (42), 487-495, 2011
232011
Принцип наочності і створення електронних засобів навчального призначення
ВВ Лапінський
Народна освіта.–2009.–Випуск 3 (9), 2009-3, 2009
232009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20