Оксана Гордійчук; Oksana Hordiychuk
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки : навч.-метод.посібник
О Гордійчук
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011
182011
Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки.
ОЄ Гордійчук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
182008
Міждисциплінарний підхід як невід’ємна умова інклюзивної діяльності
О Гордійчук
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 31 (61), 25-29., 2015
42015
Професійна компетентність педагога інклюзивного класу як показник ефективності навчання дітей з особливими потребами
О Гордійчук, В Гафткович
Сборник научных трудов SWorld 8 (1 (38)), 86-95, 2015
42015
Інклюзивне навчання : метод. рекомендації
О Гордійчук
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2012
4*2012
Науково-методична робота як складова професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів до інклюзивної діяльності
О Гордійчук
Инновационные подходы к развитию образования и воспитания 2, 113-122, 2015
3*2015
Науково-методична робота як складова професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів до інклюзивної діяльності
О Гордійчук
URL: http://45рdfAdobeAcrobatDocument (дата звернення: 27.01. 2017), 0
3
Електронне урядування Естонії: досвід для України
Ж Мина, О Гордійчук, Н Яворська
Видавництво Львівської політехніки, 2016
22016
Казка в початковій школі : виховний аспект
О Гордійчук
К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012
22012
Інноваційні підходи до професійної підготовки вихователя групи продовженого дня сучасної початкової школи
О Гордійчук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
22009
Формування основ моральної культури майбутніх учителів в умовах трансформації системи освіти
О Гордійчук
Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія., 43-49., 2006
2*2006
Ідея народної педагогіки в національній системі виховання українців
О Гордійчук
Проблеми національного виховання в системі неперервної освіти, 174–177, 1999
21999
Формування духовних цінностей молодших школярів
О Гордійчук
Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія., 95–101., 1999
21999
Інноваційні технології у вивченні іноземних мов
С Федушко, О Гордійчук, Н Андрушко
Подолання мовних та комунікативних бар'єрів. Київ: Аграр Медіа Груп, 2016
12016
Концептуально-методичні основи роботи над мультиплікаційними фільмами в початковій школі
О Гордійчук
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
1*2015
Концептуально-методичні основи роботи над мультиплікаційними фільмами в початковій школі як вимога часу
О Гордійчук
Початкова школа, 6-11, 2015
12015
Діяльність видавництв по забезпеченню навчальною літературою загальноосвітніх шкіл в період гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.)
О Гордійчук
Часопис української історії, 57-62, 2014
12014
Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців засобом викладання курсу «Етика спілкування вчителя в педагогічному процесі»
О Гордійчук
Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України 2, 29-31, 2010
1*2010
«Технологія інклюзивного навчання у початковій школі» в системі формування інклюзивної компетентності майбутнього педагога
ОЄ Гордійчук
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Навчання молодших школярів аудіюванню у викладанні мовно-літературної освітньої галузі
О Гордійчук, ММ Сандуляк
Суми: ФОП Цьома СП, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20