Бакалюк Тетяна_Bakaluk Tatiana
Бакалюк Тетяна_Bakaluk Tatiana
доцент кафедри медичної реабілітації, Тернопільський державний
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Information technologies in the implementation of rehabilitation programs in elderly patients with primary gonarthrosis
OP Mintser, DV Vakulenko, HO Sirant, IR Misula, TG Bakalyuk
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2018
22018
Досвід викладання англомовним студентам на кафедрі медичної реабілітації за кредитно-модульною системою
ІР Мисула, ОЯ Зятковська, ТГ Бакалюк
Медична освіта, 95-97, 2018
22018
Вплив санаторно-курортного лікування на якість життя хворих похилого віку з остеоартрозом
ТГ Бакалюк
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 69-73, 2014
22014
Особливості застосування методів фізичної реабілітації у хворих з остеоартрозом колінних суглобів із зниженною щільністю кісткової тканини в санаторних умовах
ТГ Бакалюк
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 178-178, 2013
22013
Стан хрящового та кісткового метаболізму у хворих старших вікових груп з остеоартрозом
ТГ Бакалюк
Проблеми остеології, 60-61, 2013
22013
Застосування болюсотерапії у хворих з хронічним синовітом
ТГ Бакалюк, ВВ Вахновський, ВМ Мартинюк, ВВ Гавриш
Вісник наукових досліджень, 17-19, 2008
22008
Медична реабілітація в санаторних умовах
АО Голяченко, ВІ Мартинюк, ТГ Бакалюк, ВВ Вахновський
Вісник наукових досліджень, 8-9, 2007
22007
Нові підходи до призначення фізіотерапевтичних методів хворим на первинний гонартроз з коморбідною патологією
ГО Сірант, ТГ Бакалюк
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 83-87, 2017
12017
Оптимізація реабілітаційних програм у санаторних умовах для пацієнтів із первинним гонартрозом залежно від клініко-патогенетичного варіанту перебігу
ТГ Бакалюк
Вісник наукових досліджень, 85-86, 2016
12016
Ефективність дієтичної корекції в комплексі реабілітаційних заходів у хворих літнього та старечого віку на остеоартроз
ТГ Бакалюк
Проблемы старения и долголетия, 133-147, 2016
12016
Клінічна ефективність застосування комплексних реабілітаційних програм у пацієнтів із первинним гонартрозом зі зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини
ТГ Бакалюк
Вісник наукових досліджень, 28-31, 2016
12016
Ефективність застосування сучасних методів фізичної реабілітації у хворих похилого віку на остеоартроз колінних суглобів у санаторних умовах
ІР Мисула, ТГ Бакалюк
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2014
12014
Досвід викладання медичної реабілітації студентам медичного факультету
ІР Мисула, ТГ Бакалюк, ІМ Салайда
Медична освіта, 2013
12013
Вплив сульфідної бальнеотерапії на метаболізм оксиду азоту та рівень прозапальних цитокінів у хворих на остеоартроз
ІР Мисула, ТГ Бакалюк, АО Голяченко, ІМ Салайда, ЛВ Левицька, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 100-102, 2013
12013
Вивчення впливу сульфідної бальнеотерапії на маркери кісткового та хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз із зниженою щільністю кісткової тканини
ІР Мисула, ТГ Бакалюк, ЄЄ Вахновська
Вісник наукових досліджень, 113-115, 2012
12012
Оцінка ефективності фізіотерапевтичного підходу в реабілітаційному лікуванні хворих на остеоартроз
ІР Мисула, ТГ Бакалюк, ВІ Мартинюк, ВВ Вахновський, ЮМ Чопко, ...
Вісник наукових досліджень, 54-55, 2011
12011
Нові підходи в діагностиці та лікуванні хворих з хронічним синовітом на санаторно-курортному етапі реабілітації
ІР Мисула, ТГ Бакалюк, ВІ Мартинюк, ВВ Вахновський, ОМ Лавріненко, ...
Вісник наукових досліджень, 35-36, 2009
12009
АКТУАЛЬНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ-ВИХОВАНЦІВ БУДИНКУ ДИТИНИ
ІВ Кубей, ЛБ Семків, ТО Воронцова, ТГ Бакалюк
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА РІЗНИХ РІВНЯХ …, 2019
2019
Организация реабилитационной помощи пожилым людям в условиях областной физиотерапевтической больницы реабилитации
ІР Мисула, ТГ Бакалюк, ЛВ Синоверський, ДВ Попович, ГО Сірант, ...
Международный журнал Реабилитация и паллиативная медицина, 13-13, 2018
2018
Шляхи вдосконалення викладання медичної реабілітації в сучасних умовах
ІР Мисула, АО Голяченко, ТГ Бакалюк, ОЯ Зятковська, ЮВ Завіднюк, ...
Медична освіта, 39-42, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20