Наталья Ивановна Мазниченко, Наталя Іванівна Мазниченко, Natalia Maznichenko, Maznychenko Natalia
Наталья Ивановна Мазниченко, Наталя Іванівна Мазниченко, Natalia Maznichenko, Maznychenko Natalia
НЮУ им. Я. Мудрого, кафедра криминалистики
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ідентифікація користувачів інформаційно-комп’ютерних систем: аналіз і прогнозування підходів
НА Кошева, НІ Мазниченко
Системи обробки інформації, 215-223, 2013
92013
Сучасні інформаційні системи і технології: конспект лекцій
ВГ Іванов, СМ Іванов, ВВ Карасюк, МГ Любарський, НА Кошева, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
42014
Дистанционные методы изучения гуманитарных дисциплин
ВВ Карасюк, НА Кошевая, НИ Мазниченко
Инновационные информационные технологии 1 (2), 222-229, 2013
42013
Анализ возможностей систем автоматической идентификации клавиатурного почерка
НИ Мазниченко, МВ Гвозденко
Вестник Национального технического университета Харьковский политехнический …, 2008
42008
Подход к повышению надежности идентификации пользователей компьютерных систем по клавиатурному почерку
НИ Мазниченко
The Progressive Researches Science & Genesis, 66-71, 2014
22014
Подход к повышению надежности идентификации пользователей компьютерных систем по динамике написания паролей
НА Кошевая, НИ Мазниченко
Системи обробки інформації, 140-146, 2014
22014
Ідентифікація користувачів інформаційних систем: аналіз і прогнозування підходів
ВГ Іванов, НІ Мазниченко
Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ–2012), матеріали ІІІ Міжнар …, 2012
22012
Інформатика в системі юридичної освіти
ВГ Іванов, МГ Любарський, НА Кошева, МВ Гвозденко, НІ Мазниченко
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 263-267, 2011
22011
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять студентів з німецької мови
ЛС Кондратьєва
Х.: Право, 2007
22007
Области применения и принципы построения биометрических систем идентификации личности
НИ Мазниченко
Вестник Национального технического университета Харьковский политехнический …, 2007
22007
Використання методів текстової стеганографії для захисту авторських прав в мережі Internet
В Іванов
Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: пр. міжнар. наук.-практ. конф …, 0
2
Использование стеганографических методов для защиты текстовой информации
НА Кошевая, НИ Мазниченко
12015
Захист інформації в системах електронного документообігу на основі систем ідентифікації
НІ Мазниченко
12014
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ГК Авдєєва, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво" Право", 2013
12013
Ідентифікація та аутентифікація користувачів комп’ютерних систем в задачах захисту від несанкціонованого доступу
НІ Мазниченко
12013
Анализ автоматизированных дактилоскопических информационных систем (АДИС)
НИ Мазниченко
Вестник Национального технического университета Харьковский политехнический …, 2006
12006
СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО КЛАВИАТУРНОМУ ПОЧЕРКУ: ПРОБЛЕМЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Н Мазниченко
ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, 104-107, 2019
2019
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СЕТИ
НИ Мазниченко
Актуальные научные исследования в современном мире, 10-17, 2018
2018
КОМП’ЮТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТІВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА НАЯВНІСТЬ ПРОТИПРАВНОГО ЗМІСТУ
НІ Мазниченко
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРІ, МИСТЕЦТВІ, ОСВІТІ, НАУЦІ, ЕКОНОМІЦІ ТА ПРАВІ, 2018
2018
УСИЛЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА
НИ Мазниченко
Актуальные научные исследования в современном мире, 21-26, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20