Follow
Владимир Романович Сиденко
Владимир Романович Сиденко
Институт экономики и прогнозирования НАН Украины
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Глобализация–европейская интеграция–экономическое развитие: украинская модель В 2-х томах
ВР Сиденко
К.: Феникс 1, 376, 2008
1362008
Проблеми власності та легалізації капіталів і доходів в Україні
ОІ Барановський, ВР Сіденко
532004
Глобализация и экономическое развитие
ВР Сиденко
К.: Феникс 1, 376, 2008
462008
Економіка України: моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку
В Геєць
К.: ІДУС при КМ України, 1993
461993
Модифікація світової економіки під впливом новітніх факторів глобальної трансформаційної кризи
В Сіденко
Економіка України, 18-31, 2012
432012
За ред. д-ра екон. наук МІ Скрипниченко
М ендогенного зростання економіки України
К.: Ін-т екон. та прогнозув 576, 203, 2007
402007
Нові глобальні виклики та їх вплив на формування суспільних цінностей
ВР Сіденко
Український соціум, 7-21, 2014
382014
Потенціал економічного розвитку України в контексті європейської інтеграції
ВР Сіденко
Фінанси України, 143-150, 2007
372007
Інноваційна модель розвитку ЄС–від Лісабонської стратегії до «Європи 2020»
ВР Сіденко
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 113-126, 2011
342011
Глобальні структурні трансформації та тренди економіки України
ВР Сіденко
Економіка і прогнозування 2, 7-28, 2018
322018
Розширення Європейського союзу на схід: наслідки для України
В Сіденко
Національна безпека та оборона, 25-29, 2009
322009
" Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст
К Маркевич
Razumkov Centre, 2019
282019
Охорона інтелектуальної власності в Україні: проблеми й розв’язання
В Сіденко
Дзеркало тижня 43, 2001
282001
Внешнеэкономическая деятельность: проблемы системной трансформации при переходе к рынку
ВР Сиденко
К.: ИМЭМО, 1998
261998
Інтернаціоналізація української економіки
Б Губський, Д Лук’яненко, В Сіденко
Економіка України, 15-23, 2000
222000
Людський потенціал: особливості формування для модернізації
ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 106-116, 2011
172011
Кризові процеси у розвитку інтеграції в ЄС: витоки та перспективи
ВР Сіденко
Economy & Forecasting, 2017
142017
Проблеми формування моделі національного економічного розвитку в контексті глобалізації
В Сіденко
Вісник Київського торговельно-економічного університету, 5-14, 2008
142008
Сутність, проблеми та перспективи розвитку форм міжнародної економічної інтеграції
СВ Мариніна
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 40-47, 2014
132014
Интернационализация украинской экономики
Б Губский, Д Лукьяненко, В Сиденко
Экономика Украины, 16-25, 2000
132000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20